Publisert: 16. januar 2013
Forskere
10 KJENNETEGN: Forskere bak ny studie fremhever ti kjennetegn på en god psykisk helse- og sosialtjeneste. Øverst f.v. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund. Nederst f.v. Marit By Rise og Aslak Steinsbekk. FOTO: erfaringskompetanse.no

Dette vil brukerne ha

Dette vil brukerne ha

Respekt og dyktige fagpersoner er blant ti kjennetegn på en god psykisk helse- og sosialtjeneste - slik brukerne ser det. Det viser en ny studie.

Studien, som er publisert i siste nummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, baserer seg på intervjuer med totalt 417 brukere av psykisk helse- og sosialtjenester.

Bruker spør bruker

15 Bruker spør bruker-undersøkelser er sammenfattet og analysert av en gruppe forskere fra Trondheim.

Ti kjennetegn

Brukerne trekker frem disse ti kjennetegnene på en god psykisk helse- og sosialtjeneste:

 • Respekt
 • Dyktige fagpersoner
 • Forutsigbarhet
 • Fleksibilitet
 • Informasjon
 • Samhandling
 • Felles beslutninger
 • Sosial kontakt
 • Utviklingsmuligheter
 • Ansvarsfrihet (f eks å slippe å ta ansvar for økonomi i vanskelige perioder)

Verdighet avgjørende

De to første kjennetegnene - respekt og dyktige fagpersoner - beskriver brukerne som forutsetninger for de åtte øvrige.

Brukerne fremhever som avgjørende at tjenesten som helhet hegner om brukerens verdighet i alle sammenhenger, også der tvang brukes.

En dyktig fagperson

En dyktig fagperson er ifølge de intervjuede en som:

 • Finner ut hvilken behandling som er best til enhver tid
 • Innhenter kompetanse når det trengs
 • Fanger opp signaler brukerne gir om sin egen situasjon
 • Gir ros og råd
 • Lytter og tar seg tid til å snakke.  

Les to artikler om studien på erfaringskompetanse.no:

NY STUDIE

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen