Publisert: 21. januar 2013.   Endret: 25. juni 2020
Community

RESSURSFOKUS: Å jobbe med brukerens behov i fokus, og i den enkeltes hverdagsliv, gir en større grad av ressurs- og mestringsfokus. Det mener flere av lederne for landets 14 ACT-team. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

What do you want to do ?
New mail

ACT-team: Fordeler og dilemmaer

ACT-team: Fordeler og dilemmaer

Landets 14 ACT-team ser store fordeler med å jobbe på brukerens arena, men også dilemmaer knyttet til tvang kontra frivillighet. Napha.no´s ACT-stafett er nå avsluttet og oppsummert.

Ledere for 14 ACT-team har delt erfaringer i en ACT-stafett på napha.no i perioden mars - desember 2012. Faglig rådgiver i NAPHA, Tove Carstensen, har oppsummert alle intervjuene i en artikkel på psykiskhelsearbeid.no.

Dette går igjen

Her er noe av det som går igjen i svarene fra de 14 ACT-teamlederne:

 • Det er en fordel at hjelpen tilbys på brukerens arena. Å jobbe med brukerens behov i fokus, og i den enkeltes hverdagsliv, oppleves tilfredsstillende. Det gir en større grad av ressurs- og mestringsfokus. Man beveger seg bort fra et problem- og symptomorientert syn.
 • En viktig balansegang når man jobber i brukerens hjem er hvordan å sørge for at teamet ikke oppleves for invaderende og for aktivt oppsøkende.
 • Den hyppige og fleksible oppfølgingen gir teamet god kjennskap til den enkeltes hverdag og deres nettverk. Pårørende vet hvem de kan kontakte hvis krisesituasjoner skulle oppstå.
 • Det er et dilemma for mange team at man skal tilby frivillig og samtykkeorientert behandling på en side, og vurdere tvangsmedisinering og tvangsparagrafer på den andre.
 • Flere team nevner at det oppleves utfordrende å skaffe arbeid til målgruppen, blant annet fordi mange av brukerne har varig uføretrygd. Mange benytter seg av lavterskel arbeidsrettede tilbud for gruppen.

Evaluerte teamene

Korus-Øst med en forskergruppe har fått ansvar for å evaluere ACT-satsningen. Les omtale på napha.no av en midtveisevaluering som kom før jul: Færre innleggelser med ACT-team

Se alle stafett-etappene

 1. etappe – ACT Moss: «Bra at hjelpes gis på brukernes arena»
 2. etappe – ACT Ålesund: «Har mer kontakt med familie og pårørende»
 3. etappe – ACT Bergen: «Hårfin forskjell mellom helsearbeider og støvsugerselger»
 4. etappe – ACT Grünerløkka: «Brukermedvirkning avgjørende for resultater»
 5. etappe – ACT Kongsbergregionen: «Vi kjenner hver enkelt bruker veldig godt»
 6. etappe – ACT Tromsø: «Dilemma knyttet til tvang»
 7. etappe – ACT Aust-Agder: «50 prosent færre innleggelser»
 8. etappe – ACT Skien: «Behandlerne må ut av sin komfortsone»
 9. etappe – ACT Tiller: «Gir en mulighet til å oppleve likeverdighet»
 10. etappe – ACT Kristiansand: «Meningsfullt å jobbe fleksibelt»
 11. etappe – ACT Jæren: «Ingen av oss er redde for skitt under neglene» 
 12. etappe – ACT Romsdal: «Berikende å arbeide på brukerens premisser»
 13. etappe – ACT Follo: «Oppfattes som troverdige av pasientene»
 14. etappe – ACT Nordmøre: «Skriver journal på ferga»
What do you want to do ?
New mail
ACT-TEAM
 • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
 • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”aktivt oppsøkende behandlingsteam”.
 • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
 • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.
 • I napha.no´s nylig avsluttede "ACT-stafett" ble lederne for de ulike teamene intervjuet.
What do you want to do ?
New mail

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.fact-team act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen