Publisert: 28. januar 2013
Anita Henriksen (t.v.) og Andrew Sak
STORT LØFT: -Vi merker i vår kommune at vi gjennom Opptrappingsplanen har fått et stort løft, sier Anita Henriksen (t.v.), teamleder for Rus og psykiatri i Tana kommune. Her med nyansatt kommunepsykolog, Andrew Sak. FOTO: Tana kommune.

-Har fått et stort løft

-Har fått et stort løft

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 34: Tana kommune.

Navn: Anita Henriksen

Jobb: Teamleder for Rus og psykiatri i Tana kommune (Finnmark)

Utfordret av: Ulla Britt Hansen, leder for Psykiatri- og rustjenesten i Alta kommune (Finnmark)

Sender stafettpinnen videre til: Steinkjer kommune (Nord-Trøndelag)

-Skildre kommunen din kort:

-Tanaelva binder kommunen sammen og gir mulighet for sportsfiske, kommunen er flerkulturell og det ligger til rette for flotte og varierte naturopplevelser.

-Hva er det beste med jobben din?

-Å kunne yte helsehjelp både på individ- og systemnivå, samt at kreativitet verdsettes. Det er gode muligheter for kompetanseøkning for alle ansatte i avdelingen. Vi oppfordres av ledelsen til å ta etter- og videreutdanning, og får delta på mange relevante kurs.

-Og hva er det verste?

-Praktiske utfordringer i at det brukes flere journalløsninger. Vi har ikke samme program som spesialisthelsetjenesten og legestasjonen, og må få alt av dokumentasjon fra dem på papir. Dette hindrer informasjonsflyten og effektiviteten i kommunens helsetjeneste som helhet.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-At alle kommuner får en egen kommunepsykolog. Det styrker kompetansen, og dermed også tjenestene.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Vi har nettopp fått ny psykolog i nyopprettet stilling. Det anser vi som en stor ressurs både for vår avdeling og kommunens innbyggere.

-Hva synes du om NAPHAs kunnskapsbase www.psykiskhelsearbeid.no?

-Veldig bra. Jeg leser de delene jeg har behov for i mitt arbeid.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-ung.no, krisepsyk.no, rushjelp.no, kunnskapssenteret.no.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-5. Vi merker i vår kommune at vi gjennom Opptrappingsplanen har fått et stort løft. Flere av oss har fått videreutdanning i psykisk helsetjeneste. Vi har fått døgnbemannet botjenestetilbud til de mest psykisk syke, en utekontakt som jobber med rusmisbrukere og den nevnte psykologen.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?

-Jeg er mye sammen med familie og venner.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-Filmen Avatar.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen