Publisert: 04. februar 2013
Siren Hoven, Karin Kaasa, Astrid Weber, Tore Ødegaard, og Njål Bjørhovde.
DRØFTER TVANG MED BRUKERE: F.v. Siren Hoven (avdelingsoverlege), Karin Kaasa (miljøterapeut), Astrid Weber (erfaringskonsulent), Tore Ødegaard (fagutviklingskonsulent) og Njål Bjørhovde (Fagutvikling rus og psykiatri). FOTO: Universitetssykehuset Nord-Norge.

Dialog om tvang

Dialog om tvang

For å sikre riktig og redusert bruk av tvang holder man i Tromsø dialogsamlinger. Målet er at de som iverksetter og utøver tvang skal lære av de som har erfaringer med å være utsatt for tvang.

"Når tvangen flyttes hjem i stua" er tittelen på en fagdag som holdes i Tromsø 20. februar. 

På fagdagen oppsummeres ideer og erfaringer fra en dialogsamling holdt i desember, der deltakerne var personer med egenerfaring fra tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, samt ansatte ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.

Økt frivillighet målet

-Målet er å sikre riktig og redusert bruk av tvang og økt frivillighet. Hva skal til for å gi forsvarlig hjelp på en måte som virker minst mulig belastende? Hvordan erfarer de som er underlagt tvunget vern uten døgn det? Hva er alternativene til tvang? Det er noen av spørsmålene det har vært jobbet med, skriver erfaringskonsulent Astrid Weber på nettsiden til Universitetssykehuset Nord-Norge.

På samlingen i desember jobbet man i grupper, der tema var egen opplevelse av å være underlagt tvang, innhold i behandling, medbestemmelse og alternativer til tvang.

Brukernes erfaringer

Dette er noen av synspunktene som kom fram:

  • En opplevelse av å bli umyndiggjort ved at andre bestemmer over meg.
  • En opplevelse av å bli likestilt med kriminelle ved å bli innbrakt med politi og stengt inne på ei sykehusavdeling.
  • ”Dere har all makt”. Det er klart jeg oponerer når dere tvinger meg og jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt.
  • Hvorfor kan ikke legen komme hjem til meg og snakke rolig? Dette er vanskelig i forhold til mine omgivelser.

Det ble etterlyst informasjon, hjelpeinnleggelser på egne premisser (ikke på tvunget observasjon), og mulighet til å ringe primærkontakt når livssituasjonen blir vanskelig.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen