Endret: 15. februar 2013
Lena-Maria Haugerud
SISTE FINPUSS: Lena-Maria Haugerud (bildet) i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) jobber med siste finpuss av programmet til Verdensdagen mot selvskading. Den markeres med en konferanse i Stavanger 28. februar til 1. mars. FOTO: Privat.

Pårørende ved selvskading møter taushet og frykt

Pårørende ved selvskading møter taushet og frykt

Lena-Maria Haugerud ringte eksperter på psykisk helse for å snakke om datterens selvskading. Hos halvparten av fagfolkene var praten over i løpet av tretti sekunder.

-Tabu og usikkerhet preger fortsatt helsevesenet når pasienter og vi pårørende vil snakke om selvskading, mener Haugerud.

Forbereder Verdensdagen

Hun er leder av Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).

I disse dager foretar hun og LFSS siste finpuss på planene for Verdensdagen mot selvskading. I Norge markeres Verdensdagen med en konferanse i Stavanger 28. februar-1. mars.

Vil snakke med statssekretær

Under verdensdagen i fjor kom 200 deltakere. Blant talerne på årets markering er Robin Martin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

-Jeg kommer til å bruke anledningen til å minne ham på at Helsedirektoratet har prosjektmidler og forskningsstøtte til tema rundt psykiske lidelser,  men det finnes ikke noen midler å søke hvis man vil etablere prosjekt eller tiltak for selvskading, sier Haugerud.

Går sakte fram

Hun mener det fører til at fagfolk ikke tør å gå i gang med nye behandlingsmetoder som er godt forankret i utlandet, men som de ikke har fått midler til å teste ut i Norge.

-For LFSS sin del betyr det mindre støtte til informasjonsarbeid og pårørendegrupper, blant annet, sier Haugerud.

Skjult selvskading utfordrende

Hun oppdaget at datteren drev med selvskading da datteren var 13 år. Dette pågikk fram til hun var 16.

-Det kan ha pågått en stund før jeg så det. Hvis vi kan bruke et ord som “enklere” på dette området, så er det de tilfellene der selvskadingen oppdages. En enda større utfordring er det når skadingen foregår uten at noen har mulighet til å hjelpe pasienten fordi skadingen foregår i det skjulte, sier Haugerud.

-Unnvikende fagfolk

Det var behovet for hjelp som fikk Gjøvik-kvinnen til å starte LFSS. For hun erfarte at det var liten hjelp å få for datteren og henne selv, da hun kontaktet helsevesenet første gang for ti år siden.

-Jeg ble ikke møtt. Fagfolkene trakk seg unna. De visste ikke hva de skulle svare eller gjøre. Kunnskapen var mangelfull, og frykten for å gå inn på temaet selvskading var stor, sier Haugerud.

Testet systemet

Erfaringen gjorde at hun for fem år siden ville sjekke helsevesenet på nytt. Hun ringte ti barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP) og distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Oslo og Akershus. Hun la fram et problem for fagfolkene: Jeg har en datter som driver selvskading. Hva skal jeg gjøre, hva kan dere gjøre?

I halvparten av tilfellene var samtalen over i løpet av et halvt minutt. DPS´ene og BUP´ene hadde ikke kunnskapen Haugerud spurte etter. Hos den andre halvparten startet samtalen med god kontakt, og etter hvert en relevant dialog.

Vil dyttes og støttes

Et hjelpeapparat som både gir omsorg og dytter på for at pasienten skal kunne takle livet selv, er det som kan være nødvendig for å vinne kampen mot selvskading, mener noen pasienter.

Selv har Haugerud valgt ikke å bli bitter eller sint. I stedet startet hun LFSS. Det har vært en krevende, men hyggelig reise.

-Vi foreldre gjør så godt vi kan ut fra de forutsetninger og erfaringer vi har med oss fra livet, sier hun. – En slik bevisstgjøring trenger vi, selv om det er aldri så vondt å se hvordan barna våre lider.

Kan ta tid å oppdage

Haugerud minner andre pårørende om at det er vanskelig å se ting på nært hold, og at det kan gå lang tid før de oppdager hva ens barn holder på med. Hun og LFSS vil at foreldre ikke skal føle skyld overfor dette.

Det er når hun har bidratt til å skape et fellesskap rundt foreldres opplevelser av ensomhet, og der mange føler at de ikke alltid blir sett av helsevesenet, at styrken til å bygge opp LFSS har kommet. Det har blant annet resultert i etablering pårørendegrupper rundt om i landet etter selvhjelpsprinsippet.

-Sterkere sammen

-Sammen blir vi litt sterkere og stoltere. Det er vi som er eksperter på våre barn. Vi vil at hjelpeapparatet skal se oss pårørende som en kompetanse til våre barns beste og medvirke til bedringsprosesser, sier Haugerud.

Prøver musikkterapi

Under Verdensdagen i Stavanger blir tema blant annet musikkterapi og basal eksponeringsterapi. Hensikten er å få fram behandlingsmetoder som er lite brukt i Norge, men som benyttes i andre land.

-I dag venter vi på at helsevesenet skal utvikle og ta i bruk nye behandlingsmetoder overfor selvskadere. Men det går veldig sakte, fordi det forskes så lite på det. Årsaken er mangel på penger. Derfor vil vi bidra til å trekke fram nye terapiformer i håp om det kan flytte tankesettet i norsk helsevesen, sier Lena-Maria Haugerud.

VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING

• Selvskading skjer hos seks prosent av ungdomspopulasjonen (tall fra Norge i 2003).

• Selvskading har sin egen verdensdag, som arrangeres i Norge torsdag 28. februar og fredag 1. mars.

Årets konferanse holdes i Stavanger.

• Arrangør er Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).

KOMMER PÅ KONFERANSE: Robin Martin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen