Publisert: 22. februar 2013
Eirik Roos
VILLE VURDERE SELV: -Kommunen var tidligere prisgitt sykehusets vurdering av pasientenes behov for kommunale tjenester. Derfor ønsket man å ha dem innom en kommunal arena, for selv å kunne vurdere behovet, sa Eirik Roos fra Trondheim kommune under en konferanse i Fredrikstad nylig. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Hva får pasienten best og raskest hjem?

Hva får pasienten best og raskest hjem?

Forsker i Trondheim skal se om pasienter kommer raskere, bedre og billigere hjem fra psykiatrisk sykehus når kommunen tar seg av overgangen, enn når veien går via et distriktspsykiatrisk senter (DPS).

-Vi har en hypotese om at det kommunale helsehuset Østbyen avdeling Leistad i Trondheim er mer treffsikker enn et DPS, og finner riktige tjenester både raskere og billigere, blant annet fordi de kjenner de kommunale tjenestene best.

Det sier Eirik Roos ved rådmannens stab i Trondheim kommune.

-I tråd med samhandlingsreformen

I tre år skal han studere pasienter med psykiske lidelser, som er på vei hjem etter behandling ved Østmarka sykehus.

-I tråd med føringer i samhandlingsreformen ønsker vi også å se om det er enkelte pasientgrupper som like gjerne kan ha et tilbud på kommunalt nivå fremfor døgnbehandling i et DPS, sier Roos.

Utskrivningsklare pasienter

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er at man har sett god effekt av et kommunalt helsehus som heter Østbyen avdeling Leistad, og som ble opprettet i 2009 i Trondheim.

Helsehuset ble etablert for å hjelpe utskrivningsklare inneliggende pasienter ved Østmarka sykehus raskere og bedre tilbake i eget hjem.

-Var prisgitt sykehuset

-Kommunen var tidligere prisgitt sykehusets vurdering av pasientenes behov for kommunale tjenester. Derfor ønsket man å ha dem innom en kommunal arena, for selv å kunne vurdere behovet. Ofte klarer pasientene seg med et langt lavere omsorgsnivå og kommunale tjenester enn det sykehuset trodde de hadde behov for, hevder Roos.

Utredningsopphold

Ved Leistad  skal kommunen i fellesskap med pasienten finne ut hvilket tilbud vedkommende trenger, gjennom et utredningsopphold.

-Leistad er en kommunal arena for kartlegging av  pasientens behov, for og sikre at de kommunale tjenestene er på plass ved utskriving til eget hjem.  Vi har fokus på mestring, og at alle skal ha en individuell plan, forteller leder for Leistad, Jorid Paulsen.

Fint - men upersonlig

Rommene ved Leistad har hotellromstandard. De er fine, men upersonlige, med tanke på at det er et sted for utredning, og ikke et sted man blir værende lenge.

Det er heller ikke laget noe stort aktivitetstilbud knyttet til senteret. I stedet skal man jobbe opp mot de aktiviteter som finnes i pasientens eget hjemmemiljø i kommunen.

-Vil ha 140 pasienter

-Første pasient ble rekruttert til studien i midten av januar, og nå har vi fem. Innen halvannet år vil vi forhåpentligvis ha 140 pasienter, der halvparten får tilbud ved Leistad og halvparten ved DPS, forteller Eirik Roos.

Det foretas jevnlige målinger for begge grupper. Det som sammenlignes er:

  • Funksjonsnivå
  • Forbruk av kommunale tjenester
  • Forbruk av spesialisthelsetjenester
  • Samfunnskostnader
  • Opplevd livskvalitet

-En tredel av døgnprisen

Roos peker på at dersom man klarer å ha samme behandlingstid på Leistad som på DPS, så gir det en stor samfunnsøkonomisk gevinst.

-Kostnaden ved helsehuset er bare en tredel av døgnprisen på DPS, sier han.

Trygghetsplasser

Pasientens opplevde trygghet er også sentral i studien.

-Vi vil se om pasientene opplever samme trygghet med tjenestene de får tildelt etter å ha vært på helsehuset kontra det tilbudet de får etter å ha vært på DPS. Leistad har trygghetsplasser, der alle som har vært til etterbehandling på Leistad kan legge seg inn inntil tre døgn hvis de opplever utrygghet etter å ha kommet hjem, forteller Roos.

Jorid Paulsen ved Leistad helsehus understreker dessuten at tilbakemeldingene om Leistad fra Østmarka sykehus har vært positive.

Leder for helsehuset Østbyen avdeling Leistad i Trondheim, Jorid Paulsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen