Publisert: 27. februar 2013
Familie
IKKE KASTEBALL: Med mange faggrupper i samme tjeneste sørger Familiehjelpa i Stange kommune i Hedmark for at familier til barn som sliter får den hjelpen de trenger, og ikke blir kasteballer i systemet. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Gode resultater med familie-samarbeid

Gode resultater med familie-samarbeid

Fire av fem sier de opplever bedring etter å ha fått hjelp av Familiehjelpa i Stange kommune. Mange faggrupper samarbeider der om å hjelpe familier til barn som sliter.

-Vi vil unngå å skyve familiene mellom de ulike faggruppene. Får vi en henvendelse, er det familiens behov som avgjør hvem som til syvende og sist yter hjelp, sier psykologspesialist og faglig leder for Familiehjelpa, Birgit Valla, til Psykologforeningens nettside.

Tetter hull

Hedmarkskommunen Stange har valgt å komponere et lag av ergoterapeut, barnepleier, psykisk helsearbeider, helsesøster, familieterapeut, miljøterapeuter og psykologer. Dette for å sikre at familier til barn som sliter får den hjelpen de trenger, og ikke blir kasteballer i systemet.

-Det som betyr noe, er å finne den riktige personen til hver familie, sier Valla.

Jobber med barnas nettverk

Tjenesten jobber bevisst med nettverket rundt barna.

-Vi får mer ut av ressursene om vi også hjelper dem som omgås barna til daglig: Foreldrene, lærerne og barnehagepersonalet. Det er først og fremst de som kan legge forholdene til rette for at barna blir trygge og får et sterkere psykologisk immunforsvar, sier Valla.

Bedring for fire av fem

Familiehjelpa sørger for tilbakemelding fra brukerne ved hjelp av metoden Klient- og resultatstyrt praksis (KOR).

Resultatene for 2012 viser at:

  • Familiehjelpa avsluttet kontakten med 69 familier.
  • I 24 tilfeller ble kontakten ikke evaluert fordi den bare bestod av en enkelt telefonsamtale eller konsultasjon.
  • Av de resterende 45 opplevde 80 prosent (36) bedring, 11 prosent (5) ingen endring og 9 prosent (4) forverring.

Les mer på Psykologforeningens nettside.

FAGLIG LEDER: Psykolog Birgit Valla kan vise til gode resultater for den tverrfaglige Familiehjelpa i Stange kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen