Publisert: 04. mars 2013
Klokke
TIDER OG FRISTER: Ventetiden til behandling gikk i fjor ned i alle sektorer unntatt psykisk helsevern for voksne, som i gjennomsnitt økte fra 54 til 55 dager. I alle sektorer skjedde færre brudd på behandlingsfristen enn året før. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Ventetid ned for unge - opp for voksne

Ventetid ned for unge - opp for voksne

Mens ventetiden gikk ned innen psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling i 2012, økte den innen psykisk helsevern for voksne. Det viser nye tall.

Norsk pasientregister har laget rapporten Ventetider og pasientrettigheter 2012.

Økt ventetid for voksne

Rapporten viser blant annet at:

  • Gjennomsnittlig ventetid til behandling innen psykisk helsevern for barn og unge gikk ned fra 60 dager i 2011 til 57 dager i 2012.
  • Innen psykisk helsevern for voksne økte ventetiden fra 54 til 55 dager i samme periode.
  • På feltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling gikk ventetiden ned fra 72 til 63 dager.

Færre fristbrudd for alle

Antall pasienter som opplever brudd på behandlingsfristen er redusert i alle sektorer:

  • Innen psykisk helsevern for voksne gikk fristbruddene ned fra 6 prosent i 2011 til 5 prosent i 2012.
  • Innen psykisk helsevern for barn og unge opplevde 14 prosent fristbrudd i 2011, mot 7 prosent i 2012.
  • For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var de tilsvarende tallene 9 prosent i 2011 og 5 prosent i 2012.

Les mer på Helsedirektoratets nettside.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen