Publisert: 07. mars 2013
Odd Sverre Westbye, Nanna Sønnichsen Kayed, Marit Gjærum og Turid Moseid
ÅPNET NYTT SENTER: F.v. Odd Sverre Westbye (leder for RKBU Midt-Norge), Nanna Sønnichsen Kayed (psykolog og forsker ved RKBU Midt-Norge), Marit Gjærum (avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og Turid Moseid (seniorrådgiver i Helsedirektoratet). FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

-Et fornuftsekteskap til barnas beste

-Et fornuftsekteskap til barnas beste

Det mener dekan ved medisinsk fakultet ved NTNU i Trondheim, Stig Slørdahl, om sammenslåingen mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-Norge og Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge.

Både Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet var til stede under åpningen av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern - RKBU Midt-Norge – i Trondheim 7. mars.

-Tjeneste for tjenestene

-RKBU er en tjeneste for tjenestene. Vårt oppdrag å heve kompetansen til tjenestene, sier leder for RKBU Midt-Norge, Odd Sverre Westbye.

Sammenslåingen er den tredje i sitt slag i Norge, der kompetansesenter for barnevernet og barn og unges psykiske helse slås sammen. Bergen og Tromsø har gjort det samme i sine regioner. Et mål er å skape bedre samhandling mellom de to tjenestemiljøene, som i stor grad jobber med samme målgruppe: Barn og familier som sliter.

-Slagkraftig enhet

-Synergi og ressursutnyttelse er stikkordene for hvorfor kompetansesentrene slås sammen. Vi ser frem til å få en slagkraftig og sterk enhet her i Midt-Norge, sier Turid Moseid, seniorrådgiver i avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

Hun peker på at helsefremming og forebygging står høyt på dagsorden i Helse- og omsorgsdepartementet.

-Uttrykk for helhetsperspektivet

-Det er behov for kunnskapsbaserte tjenester, og der har dere en viktig rolle, ikke minst overfor kommunale tjenester og arenaer som barnehager og skoler, sa Moseid under åpningen av det nye senteret.

-Senteret er et uttrykk for helhetsperspektivet, mener Marit Gjærum, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som også deltok under åpningen.

Får ikke nødvendig hjelp

Psykolog og forsker Nanna Sønnichsen Kayed ved RKBU Midt-Norge presenterte et nytt forskningsprosjekt som senteret er i gang med. Målgruppen er barn og unge i alderen 12-23 år, som bor i barnevernsinstitusjoner. Prosjektet ser både på hvilke tjenester de har, og hvilke de har behov for.

-Vi vet at mange barn i denne målgruppen sliter psykisk, og at de ofte ikke får den hjelpen de trenger i forhold til dette, sier Kayed.

Det nye senteret RKBU Midt-Norge har rundt 50 ansatte, og er organisert under Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim.

NYTT SENTER FOR BARN OG UNGE
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern - RKBU Midt-Norge, er en sammenslåing av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Midt-Norge (RBUP), og Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (BUS).
  • Offisiell åpning var 7. mars 2013, selv om senteret har vært i drift siden 1. januar.
  • Både Bergen og Tromsø har tidligere gjort tilsvarende sammenslåinger i sine regioner.
  • RKBU Midt-Norge skal være et felles forsknings- og utviklingssenter, som ivaretar problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov.  

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen