Publisert: 08. mars 2013
Tor-Johan Ekeland
SENTRALE AKTØRER: Professor ved Høgskolen i Volda, Tor-Johan Ekeland, er en av mange sentrale aktører på psykisk helsefeltet som har bidratt til boka "Samfunn og psykisk helse". FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Makt og tvang tema i ny bok

Makt og tvang tema i ny bok

Makt, tvang og brukerbevegelsens utvikling er blant temaene i boka "Samfunn og psykisk helse". Boka lanseres med et eget fagseminar i Oslo 3. april.

I boka presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske lidelser og helse- og sosialtjenestene.

Vil øke kritisk bevissthet

-Med dette utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering, tvang og brukerbevegelsens utvikling, står det i en invitasjon til lanseringsseminaret utsendt av Gyldendal.

Hensikten med boka er å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis.

Sentrale aktører

Reidun Norvoll, forsker ved Universitetet i Oslo, er redaktør og hovedforfatter av boka "Samfunn og psykisk helse".

Hun har fått med seg mange sentrale aktører på psykisk helsefeltet som har bidratt med egne kapitler.

Alternativer til tvang

NAPHA-leder Trond Hatling er blant de mange bidragsyterne til boka. Han har skrevet om tvang og alternativer til tvang, og holder på seminaret et innlegg med tittelen "Tvangens standhaftighet og dens alternativer".

Brukerbevegelsens utvikling

Tone Alm Andreassen har bidratt med et kapittel om brukerbevegelsens utvikling og innflytelse i et historisk  perspektiv. Hennes innlegg på seminaret heter "En sosial bevegelse av brukere".

Professor ved Høgskolen i Volda, Tor-Johan Ekeland, har fokus på hva samfunnsvitenskapelige perspektiver og kunnskap kan bidra med på psykisk helsefeltet og i utdanningene.

GIR UT NY PSYKISK HELSE-BOK: Reidun Norvoll, forsker ved Universitetet i Oslo.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen