Publisert: 08. mars 2013
Siri Bjaarstad og nettverk i Østfold, Moss 07.03.2013
INVITERTE TIL DISKUSJON: Siri Bjaarstad, en av fire rådgivere fra NAPHA, som hadde ansvaret for programmet da ledere i Østfold møttes i mars.

Østfold fikk påfyll fra NAPHA

Østfold fikk påfyll fra NAPHA

Arbeid, tidlig intervensjon og samhandling var tema da NAPHA stod for faglig påfyll til ledere i kommunene i Østfold.

-Det er kjempeviktige problemstillinger dere reiser, sier Siri Bjaarstad, faglig rådgiver i NAPHA.

I Fylkesmannens lokaler i Moss denne morgenen 7. mars, er diskusjonen i gang. Kontaktmøtet for nettverket av ledere og fagutviklere i psykisk helsearbeid i kommunene i Østfold har invitert NAPHA til å stå for programmet.

Tre store utfordringer

Gjennom tre foredrag tegnet NAPHAs rådgivere Gretha Helen Evensen, Petter Dahle, Kjetil Orrem og Siri Bjaarstad utover dagen et bilde av utfordringene kommunene står overfor. Det handler om betydningen av arbeid og psykisk helse, av å gripe inn tidlig for å hindre psykoselidelser, og å samhandle.

Cecilie Eggum, fagsjef i Våler kommune er med i nettverket.

-Dette var motiverende og inspirerende! En dag som dette får oss til å løfte blikket og tenke helhetlig, sier hun til NAPHA.no.

Tenke nytt om arbeid

Den viktigste tendensen når det gjelder arbeid og psykisk helse i Norge nå, er tanken om at arbeid i seg selv er helsefremmende. Vi er i ferd med å bevege oss bort fra ideen om at vi først skal bli friske for deretter å starte prosessen med å komme oss i jobb igjen, metoden IPS (Individuell jobbstøtte) snur opp ned på hvordan vi tidligere har tenkt, fortsetter Bjaarstad.

Behandlere i arbeidsoppfølgingen

Jobbmestrende oppfølging og Senter for jobbmestring er også eksempler på fagutviklingsprogrammer fra NAV, som har noe av denne tankegangen.

-Disse er på en måte forløpere for IPS, der behandlere skal være en enda tydeligere integrert del av jobbstøtten. Snart får vi se forskning som sier noe om effekten, sier Bjaarstad.

-Men, er det god tidsbruk at flere av behandlerne i teamet vårt sitter i møter flere timer i uken, blir det sagt fra salen. Hvordan er det tenkt organisert? spør noen i salen.

Tidlig ute - psykoselidelser

I foredraget om Retningslinjer for psykoselidelser trakk Petter Dahle, nestleder i NAPHA, frem betydningen av å oppdage varseltegn og gjøre noe tidlig.

-75% av all psykisk lidelse inntrer før fylte 25 år. Tidlig behandling ser ut til å gi bedre prognose og redusere faren for selvmord. Forskning viser at det gjennomsnittlig tar ett år fra første varseltegn til tegn på psykoseviser seg, og at det ofte tar enda ett til to år fra første psykosetegn til behandling kommer i gang.

Se etter varseltegn

Angst, indre uro, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, sosial isolasjon, endret selvopplevelse og endrete interesser, er tegn som KAN varsle oss om at en ungdom er i risikosonen.

-Men, det gir oss store etiske utfordringer at disse varseltegnene ikke er sikre! Dette er det viktig å ta med seg, sa Dahle.

-Det er endringen det er viktig å være oppmerksom på, f.eks. hvis en elev som har vært oppmerksom, plutselig oppfører seg helt annerledes, utdyper Kjetil Orrem, psykologspesialist og faglig rådgiver i NAPHA.

Skole og helse

Dahle trakk fram anbefalinger fra retningslinjen:

Lærere bør kjenne mulige tegn på psykose, for å kunne koble inn skolehelsetjenesten, kommunalt psykisk helsearbeid og/eller fastleger, som henviser til psykisk helsevern ved mistanke. Spesialister i psykisk helsevern igangsetter utredning og behandling.

Temaet tidlig ute ble også utdypet i spennende foredag om forebyggende arbeid for mødre og barn (0-3) v/Morgan Adolfsen, psykologspesialist i Sarpsborg kommune.

Samhandling – gode eksempler

-Jeg jobbet var engasjert i samhandlingsprosjekter allerede for 15 år siden, men med alle de spesialiserte tjenestene vi har rundt brukerne i dag, er det mer aktuelt enn noen gang, sa Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA.

Last ned og les: Ni suksesshistorier om samhandling og psykisk helse

Evensens foredrag handlet om samhandling i praksis, og hun inviterte blant annet gruppene til å diskutere:

-Har dere opplevd å få til samarbeid om brukere som tidligere ikke har fått god hjelp? Hva førte til endring? Hva har dere erfart som suksessfaktorer?

Evensen trakk frem eksempler på god samhandling, beskrevet i NAPHAs inspirasjonshefte Ni suksesshistorier om samhandling og psykisk helse.

I GRUPPER: Nettverket diskuterer erfaringer fra sin kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen