Publisert: 12. mars 2013
Jonas Gahr Støre
STORE KONSEKVENSER: -De helsemessige konsekvensene av vold i nære relasjoner er alvorlige og potensielt livstruende, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. FOTO: Bjørn Stuedal.

75 millioner til arbeid mot vold

75 millioner til arbeid mot vold

75 millioner kroner foreslår Regjeringen for Stortinget å sette av til arbeid mot vold i nære relasjoner.

-De helsemessige konsekvensene av vold i nære relasjoner er alvorlige og potensielt livstruende. I tillegg til de umiddelbare konsekvensene øker også risikoen for framtidige helseproblemer. Jeg vil styrke helsepersonell sitt arbeid med vold og seksuelle overgrep, og gi de en mer aktiv rolle i avdekking av voldsproblematikk, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre til departementets nettside.

Spør alle gravide

Blant annet skal det innføres nye retningslinjer som sikrer at helsepersonell spør alle gravide om de er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

-Skal vi greie å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot kvinner med barn i magen, må helsepersonell tørre å se – og ikke minst, tørre å handle, sier Støre.

Tiltakene

Dette er noen av de øvrige tiltakene:

  • Tilbudet til barn som har vært utsatt for mishandling eller seksuelle overgrep skal forankres i spesialist­helsetjenesten.
  • Det samme gjelder tilbudet til voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep, fra 2015.
  • Det vurderes å opprette regionale overgrepsmottak for barn.
  • 8 millioner kroner årlig settes av til å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner. Både frivillige organisasjoner og andre aktører kan søke om midler derfra.
  • 10 millioner kroner årlig settes av til et eget forskningsprogram, der helsemessige konsekvenser og hvordan fange opp særlig sårbare grupper er blant temaene.
  • 7 millioner kroner årlig settes av til en nasjonal strategi for forebygging av vold i nære relasjoner.
  • 5 millioner kroner settes av til å styrke kompetansen og kapasiteten i behandlingstilbudet til voldsutøvere.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen