Publisert: 13. mars 2013.   Endret: 14. juni 2017
Penger

60 millioner til psykologer i kommunene

60 millioner til psykologer i kommunene

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å søke tilskudd til psykologer i kommunehelsetjenesten. Totalpotten er i år 60 millioner kroner - 20 millioner mer enn i fjor.

Siden 2009 har kommunene via en forsøksordning kunnet søke tilskudd for å rekruttere flere psykologer. En evaluering av ordningen forventes i april i år.

Del av lavterskeltilbud

Årets tilskudd er på 60 millioner kroner - 20 millioner mer enn i fjor - melder Helsedirektoratet på sin nettside.

Som et bidrag for å gjøre psykisk helsehjelp i kommunene mer tilgjengelig, satser regjeringen på tilskudd til å skaffe psykologer som skal være en del av kommunenes lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus.

Tester ulike modeller

Ulike modeller for psykologers arbeid i kommunene prøves ut gjennom tilskuddsordningen:

  • Samlokalisering av psykologer og fastleger i kommunene.
  • Psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid.
  • Psykologer på helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
  • Psykologer i familiesentre/Familiens hus.

Relatert artikkel

Les fersk artikkel på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no, skrevet av kommunepsykolog i Molde, Ragnhild Ese: Lavterskel=mindreverdig?

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen