Publisert: 13. mars 2013
Trist person
DISKRIMINERING I DAGLIGLIVET: Studien kartla deltakernes egne erfaringer med diskriminering, og deres antakelser om å bli møtt med diskriminering innen ulike områder av dagliglivet. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Mange med depresjon opplever diskriminering

Mange med depresjon opplever diskriminering

En studie fra 35 land, med over 1000 deltakere med alvorlig depressiv lidelse, viser at 8 av 10 selv opplever at de har blitt diskriminert.

-Vi kjenner ikke til tilsvarende forskning på samme pasientgruppe i Norge. Men siden dette er en stor internasjonal studie, som også dekker store deler av Europa, er det lite trolig at forholdene her i landet avviker vesentlig fra det man har funnet, sier psykolog og faglig rådgiver i NAPHA, Kjetil Orrem, til Tidsskrift for Den norske legeforening.

79 prosent opplevde diskriminering

Studien omfattet 1 082 personer diagnostisert med alvorlig depressiv lidelse fra 35 land, i alle verdensdeler. Deltakernes egne erfaringer med diskriminering og deres antakelser om å bli møtt med diskriminering innen ulike områder av dagliglivet ble kartlagt.

  • 79 prosent rapporterte å ha opplevd diskriminering på ett eller flere områder.
  • Diskriminering fra familiemedlemmer var mest utbredt (40 prosent).
  • 34 prosent rapporterte at mennesker unngikk dem.
  • 37 prosent hadde antakelser om at diskriminering hadde hindret dem i å inngå nye personlige relasjoner.
  • 25 prosent hadde unngått å søke jobb.
  • 71 prosent rapporterte at de ønsket å holde sin depresjon skjult.

-Negativt selvbilde opprettholdes

-Dersom en person med depresjon opplever å bli diskriminert, vil dette åpenbart øke risikoen for at depresjonen vedvarer og kanskje også forverres, ved at et negativt selvbilde opprettholdes. Mer kunnskap gir færre fordommer, og det er derfor svært viktig med opplæringsarbeid. Pårørende må derfor i enda større grad enn i dag bli involvert ved behandling av pasienter med depresjon, sier Kjetil Orrem til Tidsskriftet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen