Publisert: 04. april 2013
F.v. Turid Møller Olsø, Dagfinn Bjørgen og Arve Almvik
INVITERER TIL FORSKNINGS-KONFERANSE: F.v. Turid Møller Olsø (NAPHA), Dagfinn Bjørgen (erfaringskompetanse.no) og Arve Almvik (NAPHA). FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Forskning for bedre praksis

Forskning for bedre praksis

Hvordan kan forskning gi et bedre psykisk helsetilbud ute i kommunene, der folk bor? 24.-25. september møtes sentrale forskere, brukerrepresentanter og myndigheter i Trondheim for å finne svaret.

-Det er mye god praksis ute i kommunene som brukerne opplever som god, men som ikke er dokumentert gjennom forskning. Kunnskapen om hva som fungerer må spres bedre enn i dag, sier faglig rådgiver i NAPHA, Arve Almvik.

Vis frem din forskning

24.-25. september inviterer derfor NAPHA, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og sentrale forskningsmiljøer til konferansen «Dialog og fellesskap styrker forskningen». Konferansen holdes i Trondheim.

-Vi håper på deltakelse fra de som forsker på det lokalbaserte psykiske helsearbeidet, og oppfordrer dem til å levere inn abstracts og presentere sin forskning, sier Turid Møller Olsø, faglig rådgiver i NAPHA.

Medisinsk dominans

Konferansen er ledd i en satsing på å gjøre det lokalbaserte psykiske helsearbeidet mer forsknings- og kunnskapsbasert.

-Vi vil samle miljøene, og håper på sikt å bidra til at de danner nettverk og felles forskningsprosjekter, slik at de kan bli et likeverdig supplement til den medisinske forskningen som i dag dominerer psykisk helsefeltet, sier Arve Almvik.

Fra spredt til forent

Han understreker at det foregår en del god forskning på kommunalt psykisk helsearbeid, men at prosjektene ofte blir for små og spredt til å få stor tyngde.

-Målet er at miljøene som finnes skal forene krefter slik at man kan utvikle enda mer slagkraftig forskning. Det er også lettere å få forskningsstøtte og gode prosjekter om man kan vise til at man er en større gruppe som står sammen, påpeker Arve Almvik.

Forebygging og bedring

Dagfinn Bjørgen, som er forsknings- og utviklingsansvarlig i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, trekker frem flere sider ved det lokalbaserte tilbudet som er viktige å få belyst fra et brukerståsted:

-Hva kommunene har av tilbud som fremmer bedringsprosesser, dokumentasjon av tiltak i kommunene brukerne opplever som viktige, som treffsteder, nærhet til tilbudene, hverdagslivsfokuset, er noen eksempler. Forebygging av tvang, ved at man har nærhet til tjenestene, og kan snakke med folk når problemet er der og ikke vente til fredag, er et annet eksempel, sier Bjørgen.

Sentrale foredragsholdere

Fire sentrale foredragsholdere holder innlegg på første dag av konferansen, tirsdag 24. september:

 • Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda.
 • Marianne van der Wel, rådgiver i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, leder for Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.
 • Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Åtte temaer

På konferansens andre dag, 25. september, er det satt av tid til å presentere forskningsprosjekter i feltet. Deltakere inviteres til å sende inn korte oppsummeringer, abstracts, av sine forskningsprosjekter under disse åtte temaene:

 • Psykisk helse og rus
 • Samhandlingsreformen
 • Brukerstyrt forskning
 • Lokalbasert psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
 • Bedrings- og mestringsprosesser i psykisk helsearbeid
 • Psykisk helse og eldre
 • Tvang og frivillighet i psykisk helsearbeid

Frist 15. august

Frist for innsendelse av abstracts er 15.august. Abstracts sendes til christine.oye@hsh.no eller arve.almvik@napha.no.

KONFERANSE TRONDHEIM 24.-25. SEPTEMBER
 • Konferansen «Dialog og fellesskap styrker forskningen» holdes i Statens Hus i Trondheim sentrum 24.-25. september.
 • Frist for påmelding var 1. juni. Sender du inn abstract er du fortsatt velkommen til å melde deg på.Ta kontakt med Stefanie Görner for mer informasjon.
 • Abstracts sendes til christine.oye@hsh.no eller arve.almvik@napha.no innen 15. august.
 • Arrangører er Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonal konferanse for videreutdanninger og masterprogrammer i psykisk helsearbeid og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen