Publisert: 08. april 2013
Sykling
FOREBYGGING OG MESTRING: Frisklivssentralene har blant annet gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt, samt kurs i mestring av depresjon. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Ny veileder for frisklivssentraler

Ny veileder for frisklivssentraler

150 frisklivssentraler finnes nå i Norge, og tallet øker hurtig. 8. april presenterer Helsedirektoratet nyreviderte retningslinjer, der de anbefaler alle kommuner å etablere slike sentraler til fremme av god fysisk og psykisk helse.

På en konferanse i Oslo 8.-9. april presenterer helsedirektør Bjørn Guldvog veilederen.

Nye krav - ny veileder

Veilederen for kommunale frisklivssentraler ble første gang utgitt i 2011. Den er nå revidert for å møte kravene i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som pålegger kommunene å etablere forebyggende helse- og omsorgstjenester.

Frisklivsresept

Basistilbudet ved frisklivssentralene er frisklivsresepten, som gir en periode med strukturert oppfølging. Fastlegen, annet helsepersonell og noen NAV-kontor kan skrive ut en frisklivsresept.

De fleste frisklivssentralene har gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Noen arrangerer også kurs i mestring av depresjon. 

-Stor interesse

Konferansen i Oslo 8.-9. april samler over 450 deltakere.

-Interessen for frisklivssentraler er stor, og mange kommuner etterspør stadig råd for etablering, organisering og kvalitetssikring. Det er grunnen til at det i år også arrangeres en nasjonal frisklivskonferanse, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.
 

Helsedirektoratet anbefaler etablering av frisklivssentraler i alle kommuner, eventuelt i interkommunale samarbeid.

FRISKLIVSSENTRALER
  • En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge og mestre sykdom.
  • Rundt 150 frisklivssentraler finnes i Norge i dag.
  • En skriftlig veileder for kommunale frisklivssentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering, videreutvikling og drift av kommunale frisklivssentraler.
  • Veilederen ble første gang utgitt i 2011, og er nå kommet i ny, revidert utgave.
PRESENTERER NYE RETNINGSLINJER: Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen