Publisert: 09. april 2013
Helseminister Jonas Gahr Støre på konferansen Forskning nytter (2013)
HEDERLIG UNNTAK: -Jonas Gahr Støres innlegg representerte ett av de få unntakene til de etablerte sannhetene, mener et forskernettverk som kritiserer årets "Forskning nytter"-konferanse for å ha for sterkt medisinsk fokus. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA arkiv.

Kritiserer konferanse for medisinfokus

Kritiserer konferanse for medisinfokus

For mye medisiner, og for lite fokus på brukermedvirkning, subjektiv erfaring og eksistensielle, sosiale og kulturelle faktorer rundt psykisk helse. Det mener forskergruppe om den nylig avholdte konferansen "Forskning nytter".

-Helseminister Jonas Gahr Støres innlegg representerte ett av de få unntakene til de etablerte sannhetene. Han presiserte nødvendigheten av medikamentfrie tilbud innen det psykiske helsefeltet. Som den eneste blant foredragsholderne understreket han også nødvendigheten av brukermedvirkning, og viste til behovet for flere brukerstyrte plasser.

Slagside mot medisin

Det skriver medlemmer av et forskernettverk for sosiokulturelle perspektiver på psykisk helse, i en kronikk på forskning.no.

Kronikkforfatterne kritiserer konferansen «Forskning nytter», som i mars i år samlet rundt 400 mennesker i Oslo, arrangert av Rådet for psykisk helse og Norges forskningsråd. Forskernettverket mener programmet hadde en tydelig slagside mot medisin, med noen unntak.

-Standardiserte behandlingsopplegg

-Som et gjennomgående trekk ble psykiske lidelser sammenliknet med somatiske, altså kroppslige lidelser. En slik sammenligning innebærer blant annet at man prøver å forklare tanker, følelser, selvbevissthet og sansning med biologi, og opererer med enkle årsaks-virkningsforhold og standardiserte behandlingsopplegg. Slik underkjennes lett den enkeltes subjektive erfaring, og eksistensielle så vel som sosiale og kulturelle årsaker, mener forskernettverket, som blant annet består av Christine Øye, Alain Topor, Anders Johan W. Andersen og Esben Ester Pirelli Benestad.

-20 til 25 års lavere levealder

De mener at flere forskere innen psykiatrien må våge å utfordre etablerte sannheter.

-Hvem tør i dag spørre åpent om hvorfor psykiatriske pasienter har 20 til 25 års lavere levealder enn gjennomsnittsbefolkningen? Hvem tør å spørre om bivirkningene av den omfattende medisineringen oppveies av fordelene, spør de i kronikken.

Mot sentrale føringer

De peker på at mange av de innbudte foredragsholderne på konferansen var medisinere, og mener det bidro til at en medisinsk forståelse kom i sentrum:

-Samtidig er det underlig at Rådet for psykisk helse legger seg så tett opp til den medisinske modellen, og ikke ser hvordan dette kan stå i motsetning til sentrale føringer både i opptrappingsplanen for psykisk helse og samhandlingsreformen, der tverrfaglighet, brukerstyring og kommunale tilbud settes i sentrum, mener forskernettverket.

Mer om «Forskning nytter»

Les mer på napha.no, som var til stede og dekket årets «Forskning nytter»-konferanse:

DETTE ER SAKEN
  • I mars i år arrangerte Rådet for psykisk helse og Norges forskningsråd konferansen «Forskning nytter» i Oslo.
  • I en kronikk på forskning.no 9. april får konferansen kritikk av et forskernettverk, som mener konferansen hadde et for sterkt fokus på medisin.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen