Publisert: 10. april 2013
Tove Gundersen
LYTTER TIL KRITIKK: -Vi tar selvfølgelig i mot kritikken som er fremsatt knyttet til at det savnes et annet innhold i programmet, og vil ta med oss de ulike innspillene som er fremkommet, skriver Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. FOTO: Rådet for psykisk helse.

Svarer på medisinkritikk

Svarer på medisinkritikk

-Rådet for psykisk helse synes det er forunderlig at forskningskonferansens ulike tema og fremlegg danner grunnlag for å mene at brukeres erfaringer og kunnskap ikke er viktig i forskningen fra arrangørenes ståsted. Det skriver generalsekretær Tove Gundersen i et svar på kritikken om at Forskning nytter-konferansen i mars hadde for sterkt medisinfokus.

Gundersen har sendt napha.no et tilsvar til kritikken fra et forskernettverk, som kom fram i gårsdagens artikkel "Kritiserer konferanse for medisinfokus":

"Det var en flott konferanse som samlet svært mange deltakere. Spesielt fornøyde er vi med at psykisk helse blir satt på dagsorden fra landets topp-politikere. Det er gledelig at statsråd Støre påpeker nødvendigheten av brukermedvirkning, forskning og samspillet mellom nivåer og nødvendigheten av forebygging og folkehelseperspektivet.

Vi i Rådet for psykisk helse mener at noen av hovedutfordringene på psykisk helsefeltet er at vi ikke tar i bruk den kunnskapen vi allerede har fra brukere, pårørende og fagpersonell. Samtidig ønsker vi oss mer forskning.

Rådet for psykisk helse synes det er forunderlig at forskningskonferansens ulike tema og fremlegg danner grunnlag for å mene at brukeres erfaringer og kunnskap ikke er viktig i forskningen fra arrangørenes ståsted. I tillegg er det svært forunderlig å legge forskningsdagens innhold til grunn for å mene at den medisinske modellen er den beste.

Sammensatte utfordringer og lidelser i livet krever sammensatte og ofte tverrfaglige og koordinerte tjenester. Det er en selvfølge at alle som mottar behandling skal være med å bestemme og påvirke den omsorg og behandling som skal tas i bruk. Det er individuelle ønsker og behov. Noen mennesker har god effekt av medisiner, mens andre blir sykere. Samtaler, kurs, arbeid og gode relasjoner er ofte den beste medisin.

Vi tar selvfølgelig i mot kritikken som er fremsatt knyttet til at det savnes et annet innhold i programmet, og vil ta med oss de ulike innspillene som er fremkommet.

Vi ønsker brukere som medforskere og selvstendige forskere. Jeg vilbenytte anledningen til å minne om at 10. mai er søknadsfristen for å sende inn rehabilitering-, forebygging- og forskningssøknader til Extrastiftelsen via oss".

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen