Publisert: 10. april 2013
Arne Klyve, undervisningssjef, Bergensklinikken
FOREBYGGE: Det sosiale er kommet ut av terminologien. Er det slik at verdier som styrker samhold er i ferd med å skylles bort, spør Arne Klyve.

Ungdom som faller utenfor

Ungdom som faller utenfor

Mannen bak boka "Sinte unge menn", innledet Fylkesmannens fagnettverkssamling i Vest-Agder i dag. Norge må gripe muligheten til å forebygge, sier Arne Klyve.

-Hva skjer i Norge, hvordan kan vi gripe inn tidlig. Det kan være nyttig å ta et helikopterblikk på samfunnet. Se tendensene. Gjerne se på situasjonen i internasjonal sammenheng, sier Arne Klyve, undervisningsleder ved Kompetansesenter Rus, Bergensklinikken. 

Klyve er blant annet kjent som forfatter av boka "Sinte unge menn". På Fylkesmannens fagnettverkssamling for kommuner og kompetansemiljøer i Vest-Agder i dag snakket han om folkehelse, og at forebyggingen må starte allerede ved stellebordet.

Begynne i barnehagen

-Barnehagen er vår gyldne mulighet. Det som skjer i fire-fem-årsalderen får betydning senere i livet, sier Klyve.

Tall fra Vista Analyse viser at unge i såkalt utenforskap koster samfunnet 15 milliarder kroner pr. årskull. Det kan altså ikke handle om at det er for dyrt å gjøre noe med problemet, vi har ikke råd til å la være.

-Norge er forskånet fra situasjonen som mange land i Europa er i med opp mot 60% arbeidsledighet. Ledigheten representerer en "tikkende bombe", sett i et sosialt perspektiv, sier Klyve.

Gutter og menn

Det er særlig gutter og menn som tidlig rives løs fra arbeidslivet og havner utenfor lønnssystemet.

-Det er teoritrøtte unge gutter som strever i kunnskaps- og konkurransesamfunnet. Det rådende ungdomsidealet i dag er synlighet, fremgang og forbruk, sier Klyve.

Kanskje bør vi se på negative aspekter ved f.eks. konkurranse, som jo fremheves som virkemiddel i alle slags situasjoner.

Nettverksdiskusjoner

Klynge ønsket med foredraget å virvle opp tema som kan tas videre i nettverkets diskusjoner om bolig i løpet av samlingen i dag.

-Jeg festet meg ved dette med forebygging, at vi må begynne i barnehagene, sier Jon Buestad, helse- og sosialsjef i Lindesnes kommune. 

I likhet med Tove Glomsaker, leder for psykisk helsetjeneste i Lindesnes, er han blant deltakerne på samlingen i dag. Glomsaker forteller at hun likte det Klyve sa om at ikke alt må skje i de terapeutiske rom:

Vi må tilbake til basis. Hvor er det for eksempel blitt vaktmesteren på skolene? Han eller hun som hadde et personlig engasjement for jobben på akkurat den skolen, og kunne spille en sosial rolle? Hva med svømmehallen og bibliotekene? Steder der vi møtes i fellesskap.

Evnen til empati

Klyve mener riktig forebygging og styrking av fellesskap vil styrke evnen til empati:

-De mentale helsestudioene må styrkes. Å lese bøker er noe av det som for eksempel kan utvikle evnen til empati. Grunnlaget må legges tidlig i barndommen, mener Klyve.

 

 

 

 

PÅ NETTVERKSSAMLING FOR VEST-AGDER: Tove Glomsaker, leder for psykisk helsetjeneste og Jon Buestad, helse- og sosialsjef. Begge i Lindesnes kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen