Publisert: 16. april 2013
Vinnere Bergen Health Challenge
VINNERE: Helen Sørheim, masterstudent i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Grete Mongstad, Landsforeningen for pårørende til psykisk syke, Ankica Babic, førsteamanuensis ved Insitutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Fredrik Hiis Bergh, Bjørgvin distriktspykiatrisk i Helse Bergen og Rose Mari Eilkås, seksjon for e-helse ved Helse Bergen (ikke med på bildet) FOTO: HELSE BERGEN

48 timers idédugnad for psykisk helse

48 timers idédugnad for psykisk helse

En app, som hjelper brukeren med å holde oversikt over medisinbruk, søvnmønster, stemningsleie, kosthold og tilgjengelig hjelp, ble vinneren under en 48 timers psykisk helse-idédugnad i Bergen nylig.

-Det åpner seg en ny verden, ved at vi i helsevesenet begynner å få på plass teknologiske plattformer som ivaretar personvern godt nok. Kartlegging, testing og utredning vil kunne gjøres på en mye enklere og mer ressursbesparende måte for alle parter, sier psykiatrisk sykepleier og avdelingssjef ved Bjørgvin DPS, Fredrik Hiis Bergh, til napha.no.

Vant med Digi-Dag-app

5.- 7. april deltok han på en 48 timers intensiv idédugnad kalt Bergen Health Challenge. Teknologer, brukere, pårørende og psykisk helsearbeidere var samlet for å utvikle produkter som kan ha nytte for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.

Fredrik Hiis Bergh og hans lag stakk av med førstepremien på 10 000 kroner, for utviklingen av appen Digi-Dag (Digital Diary for Users with Psychological Disorders).

-Det er et selvhjelpsverktøy som pasienter kan bruke til å styre sin hverdag bedre. Det er også et verktøy som kan brukes i samarbeid med behandler. Appen tilpasses individuelt til den enkeltes behov, og det kan være være monitorering av søvnmønster, medikamentinntak og stemningsleie for eksempel, forteller han.

-Veldig spennende

Appen - som foreløpig ikke er produsert ferdig - inneholder også en liste over fagpersoner som kan kontaktes ved behov, og hvem av disse som til enhver tid er tilgjengelige.

-Dette var en veldig spennende måte å jobbe på, med andre faggrupper som ser ting på en annen måte. Pårørende og brukere var godt inkludert, forteller Fredrik Hiis Bergh.

Sammensatt vinnergruppe

Hans gruppe bestod i tillegg til ham selv av to teknologer fra Universitetet i Bergen, en fra seksjon for e-helse ved Haukeland sykehus, og en fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Tre finalister

Tre produkter fra dugnaden ble valgt ut til å delta i en finale, som ble holdt 11. april. Foruten vinneren Digi-Dag var disse to blant finalistene:

  • «Min psykologiske reise», hvor du kan legge inn dine opplevelser gjennom livet, både plager og problemer, og medikamenter. På den måten er det enklere å komme til nye behandlere.
  • Digitalisering av «Psykologisk førstehjelpsskrin». Dette er allerede en bok av psykologspesialist Solfrid Raknes, der ideen nå er å lage som telefon-app og e-bok.

-Videre planer

Fredrik Hiis Bergh håper nå å kunne videreutvikle DigiDag, slik at det kan komme til praktisk nytte.

-Oslo Universitetssykehus, Helse Vest og flere av brukerorganisasjonene er interessert i å være med på videre utvikling av produktet. Finansieringen er foreløpig ikke på plass. Vi skal ha møte neste uke om videre planer, sier Bergh til napha.no.

Håper på konkret resultat

Jarle Strømmen, prosjektleder ved Forskings- og utviklingsavdelinga til Haukeland sykehus, planla den 48 timer lange idéklekkingen.

-Vi håper jo at dette skal resultere både i nye produkter og løsninger. Vinnergruppen får økonomisk bistand og praktisk hjelp til å ta ideen sin videre, men alle som deltar står fritt til å lansere sin idé på Haukelands nye digitale idéportal, sier Strømmen til bt.no.

BERGEN HEALTH CHALLENGE
  • Bergen Health Challenge er et initiativ fra Haukeland universitetssjukehus, med BTO, Helse Vest, PWC, IKT-Norge og The HUB Bergen som støttespillere.  
  • Her samles entreprenører, utviklere, pasienter, pårørende og designere til en 48 timers kreativ workshop fra fredag til søndag, der en jobber i team for å finne nye løsninger for en spesifikk brukergruppe.  
  • Årets arrangement fokuserte på løsninger for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.
  • Vinnerproduktet ble Digi-Dag (Digital Diary for Users with Psychological  Disorders), en digital dagbok der pasienter med psykiske lidelser kan lage planer for hverdagen for å kunne få bedre kontroll over sitt eget liv.
  • Vinnerne fikk 10 000 kroner, to måneders kontorplass à 50 timer ved The HUB, en dag med konsulentbistand fra BTO og kompetansepakke fra PWC.

Kilde: bt.no

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen