Publisert: 22. april 2013.   Endret: 21. januar 2016
Økning

ØKNING: 132 000 voksne fikk behandling i psykisk helsevern i 2012. Det er en økning på 5,2 prosent fra 2011. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Økt aktivitet innen psykisk helsevern

Økt aktivitet innen psykisk helsevern

Både blant voksne og barn var det i 2012 flere som fikk behandling innen psykisk helsevern enn året før, viser nye tall fra Norsk pasientregister.

Helsedirektoratet har gitt ut to nye publikasjoner, som viser utviklingen:

I tillegg til en økning i aktiviteten innen psykisk helsevern både for barn og voksne fra 2011 til 2012, er det flere voksne som får tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Dette er de mest sentrale utviklingstrekkene fra 2011 til 2012:

  • 55 600 barn og unge fikk behandling i 2012. Det er en økning på 1,4 prosent fra 2011.
  • Økningen i aktivitet for barn og unge gjelder i hovedsak poliklinisk behandling.
  • På landsbasis fikk 4,9 prosent av alle barn og unge mellom 0 og 18 år behandling i psykisk helsevern. Dette nivået tilsvarer nivåene fra tidligere år.
  • Litt over halvparten av pasientene som fikk behandling innen psykisk helsevern for barn og unge er over 13 år.
  • 132 000 voksne fikk behandling i psykisk helsevern i 2012. Det er en økning på 5,2 prosent fra 2011.
  • 27 400 pasienter fikk behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som er en økning på 0,6 prosent fra 2011.
  • I TSB økte antall polikliniske behandlinger med 5,4 prosent.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen