Publisert: 29. april 2013.   Endret: 09. april 2019
Samtale rundt bord

Bli ekspert på bruk av nettverk i behandling

Bli ekspert på bruk av nettverk i behandling

Forskning viser gode resultater for «Åpen dialog i nettverksmøter», der både det sosiale og terapeutiske nettverket til mennesker med psykiske lidelser samles. Meld deg på deltidsstudium i metoden innen 15. mai.

-Det er 53 fagpersoner i Ahus sitt opptaksområde som har tilegnet seg videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse, sier Ulla Rosengren ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Frist 15. mai

15. mai er søknadsfristen til studiet «Nettverksmøter og relasjonskompetanse» trinn 1 og trinn 2, som i høst tar i mot sitt fjerde kull studenter siden oppstarten i 2009. Studiet foregår på Lillestrøm, med ni samlinger på to-tre dager hver i løpet av ett år.

Ny påbygging

-I disse samhandlingstider er det særdeles viktig at fagpersoner fra både kommune og spesialisthelsetjenesten er sammen i en videreutdanning, sier Ulla Rosengren, som kan fortelle om en nyhet:

-Nytt i år er at vi starter opp med en påbygging av studiet, videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Trinn II. Her er det de fagpersoner som allerede har tatt Trinn I  som får anledning til å bygge videre på den kompetanse de har og dermed oppnår 60 studiepoeng, sier hun.

Samler nettverket

En åpen dialog i et nettverksmøte er en måte å møte andre på. Samhandling skapes gjennom å samle bruker og deler av hans eller hennes sosiale nettverk, samt de personene som bistår vedkommende med helse – og sosialtjenester på samme plass til samme tid.

Betydelig reduksjon i lidelser

Analyser gjort av den finske professoren Jaakko Seikkula og hans kolleger tyder på at åpen dialog-tilnærmingen har resultert i en betydelig reduksjon i forekomst av alvorlige psykiske lidelser, ved at lettere psykiske lidelser ikke har forverret seg og blitt kronisk.

Aktiv bruker-rolle

I Norge har Folkehelseinstituttet gjort en undersøkelse (Holloway, Sørensen & Dalgard 2009), der både brukere, pårørende og personale rapporterer at metoden har bidratt positivt i forhold til "å trekke klientene aktivt inn i utformingen av eget behandlingsopplegg, stimulere til åpen kommunikasjon mellom pasienter, nettverksmedlemmer og fagfolk, øke innsikten i klientenes problemer, fremme sosial støtte, styrke evnen til mestring, og bidra til en bedring av samarbeidet mellom fagfolk fra første- og andrelinjetjenesten".

NETTVERKS-UTDANNING
  • Avdeling DPS ved Akershus universitetssykehus HF har siden 2006 arbeidet for å kunne tilby åpne dialoger i nettverksmøter til brukere i opptaksområdet.
  • Siden 2009 har avdeling DPS ved Ahus i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik tilbudt videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse.
  • Fjerde kull starter opp til høsten, der det nå tilbys både et trinn 1 og et trinn 2.
  • Søknadsfrist er 15. mai.

Kommenter:

Mer om

nyheter åpen.dialog.i.nettverksmøter nettverksarbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen