Publisert: 07. mai 2013
Europa
SEKS LAND: De mest aktuelle landene å søke samarbeid med er Estland, Polen, Portugal, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Lyst til å samarbeide med andre land?

Lyst til å samarbeide med andre land?

Har din kommune noe å lære av eller til andre land om arbeid for sunne levevaner eller lavterskeltilbud innen mental helse? Nå kan dere søke europeisk samarbeid gjennom norske EØS-midler.

I Oslo 30. mai kan du og dine kolleger møte potensielle samarbeidspartnere fra seks andre europeiske land.

Nasjonal lanseringskonferanse

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer da til nasjonal lanseringskonferanse om EØS-midler innen folkehelse. 

-Deltakere kan være kommuner som har erfaring med arbeid for sunne levevaner, lavterskeltilbud innen mental helse, forebygging av smittsomme sykdommer osv., skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Hvordan finne samarbeidspartner?

Samarbeidet opprettes slik:

  • Norge bevilger 14 milliarder kroner til 15 EU-land for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, blant annet til folkehelseområdet.
  • Det er bare mottakerlandet som kan søke om EØS-midler, men norske partnere får dekket sine utgifter via mottakerlandet.
  • Det starter med at kommuner, virksomheter eller fagmiljø i Norge etablerer kontakt med en mulig partner, en kommune eller et fagmiljø i et europeisk land som mottar EØS-midler innen folkehelse.
  • 30. mai, under en lanseringskonferanse i Oslo, vil det bli lagt til rette for å etablere direkte kontakt mellom potensielle norske prosjektpartnere og kontaktpersoner fra hvert av mottakerlandene som vil være til stede på konferansen. 
  • De mest aktuelle landene å søke samarbeid med er Estland, Polen, Portugal, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. 

Bred målgruppe

Konferansen retter seg mot privat næringsliv, norske kommuner, helseforetak, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, fagmiljøer, profesjonsorganisasjoner og frivillige organisasjoner. 

Reiser, hospitering og konferanser

Både forhåndsdefinerte prosjekter og åpne prosjektsøknader vil kunne motta midler. Andre tilskuddsmidler vil kunne dekke reiser, utveksling, hospitering, konferansedeltakelse og lignende med tanke på å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, skriver Helsedirektoratet.

Påmelding og kontakt  

I tillegg til den nasjonale konferansen i Oslo blir det holdt tre regionale konferanser i Bergen, Trondheim og Tromsø.
  • Meld deg på en av konferansene her
Forespørsler om EØS-midlene og/eller konferansene kan rettes til: Helsedirektoratet ved Otto Christian Rø, tlf.: 24163096, e-post: Otto.Christian.Ro@helsedir.no.  Folkehelseinstituttet ved Solfrid Johansen, tlf.: 22076599, e-post: Solfrid.Johansen@fhi.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen