Publisert: 14. mai 2013
F.v. Sverre Aasbak og Torhild Gundersen ved Jobbhuset i Trondheim
SNUR FOKUS: Sverre Aasbak og Torhild Gundersen ved Jobbhuset i Trondheim tar i mot ungdom som søker sosialhjelp, og forsøker å hjelpe dem til å i stedet utnytte ressursene sine i jobb eller studier. FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA.

Jobbhuset får unge bort fra sosialhjelp

Jobbhuset får unge bort fra sosialhjelp

Antall unge på sosialhjelp er redusert med 30 personer på bare få måneder i to bydeler i Trondheim. Årsak: Alle 18-25-åringer som søker sosialhjelp må først innom det nye Jobbhuset for å kartlegge ressursene sine og delta på jobbkurs.

-Jobbhuset har gjort absolutt alt i livet mitt bedre. Før var jeg isolert i leiligheten min, slet med psykiske plager og hadde lite nettverk. Nå har jeg fått utfordringer, et sosialt nettverk, og mer tro på meg selv, sier Mie. 

Ordinært arbeid

Hun er en av ungdommene som har fått hjelp fra Jobbhuset i Trondheim, et tilbud opprettet i januar i år i samarbeid mellom NAV Midtbyen og NAV Østbyen.

Mie forteller i en ny artikkel på psykiskhelsearbeid.no at hun gjennom Jobbhuset har fått hjelp til å finne praksisplass hos en ordinær arbeidsgiver. Hun har også begynt å lage langsiktige planer for livet sitt, som innebærer både utdanning og jobb.

Fikk resultater raskt

-Vi ønsker å være et sted der ungdom, arbeidsgivere, kommunalt ansatte, ansatte i DPS og arbeidsmarkedsbedrifter kan henvende seg, sier Sverre Aasbak, ansatt ved Jobbhuset.

På bare få måneder har det nye tilbudet sørget for at det er 30 færre sosialhjelpsmottakere i alderen 18-25 i de to bydelene det dekker.

Slik fungerer Jobbhuset

Resultatene oppnår Jobbhuset gjennom følgende måte å jobbe på:

  • Tar inn alle unge i alderen 18-25 som søker om sosialhjelp.
  • Kartlegger hvilke hindringer disse ungdommene har med seg.
  • Holder jobbkurs for ungdommene, hvor de både får hjelp til å se sine egne ressurser og til å jobbe med problemene de sliter med.
  • Hjelper deltakerne med å kontakte aktuelle arbeidsgivere.

God kontakt med arbeidsgivere

-Ved å få de unge til å åpne seg, ser vi alle ressursene som finnes i gruppa, sier kursholder Karin Lysø i et intervju med nrk.no.

Hun forteller også om god kontakt med byens arbeidsgivere.

-Alle som vil kommer seg ut i jobb, sier hun til NRK.

JOBBHUSET
  • Samarbeid mellom NAV Østbyen og NAV Midtbyen i Trondheim, oppstart i begynnelsen av 2013.
  • Alle unge mellom 18 og 25 år som søker økonomisk sosialhjelp ved de to NAV kontorene, må møte opp på Jobbhuset før de får lov til å levere søknaden.
  • Holder brukerstyrte jobbkurs der drømmer og yrkesønsker kartlegges
  • Ingen ventelister, alle som møter opp får et tilbud innen to uker
  • Er inspirert av og jobber etter IPS prinsippene
  • Har åpent hver mandag og onsdag fra kl. 9 til kl. 15

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen