Publisert: 21. mai 2013
F.v. Ragnhild Marie Sørensen og Tor Åm
PÅ VENT: -Regjeringen jobber både med definisjonsgrunnlag og statistikk før man kommer tilbake til kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare innen psykisk helsevern, sier Tor Åm (t.h.). Her sammen med Ragnhild Marie Sørensen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. FOTO: Gretha Evensen/NAPHA.

-Ikke kommunal medfinansiering i 2014

-Ikke kommunal medfinansiering i 2014

-Kommunal medfinansiering av utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern kommer ikke i 2014, sier prosjektdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, Tor Åm.

Denne meldingen ble gitt under en nettverkssamling for ledere og fagfolk innen psykisk helse i Akershuskommunene, holdt i Oslo 15. mai. Åm var her en av innlederne.

120 millioner i minus

Bakgrunnen er blant annet at Kommunenes Sentralforbund er bekymret for hvordan en slik medfinansiering kan slå ut for økonomien til de enkelte kommuner.

Åm trakk frem tall som viser at kommunene til sammen har gått 120 millioner kroner i minus etter at de med innføringen av Samhandlingsreformen har fått ansvar for medisinske pasienter innen somatikken.

Mer skjønn

Mange har etterlyst et kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter også for psykisk helsefeltet. Begrunnelsen har blant annet vært at psykisk helse taper kampen om de kommunale ressursene når kommunene kun må betale for de som er utskrivningsklare innen fysisk helse eller somatikk.

Et dilemma knyttet til psykisk helse er at det kan være mer utfordrende å definere når en pasient er klar for å skrives ut her enn innen somatikken.

-Regjeringen jobber både med definisjonsgrunnlag og statistikk før man kommer tilbake til kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare innen psykisk helsevern, sier Åm til napha.no.

Oppfordrer til stø kurs

Tor Åm, som i tillegg til stillingen i Helse- og omsorgsdepartementet også er Samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital i Trondheim, oppfordret det kommunale psykiske helsefeltet til å fortsette å jobbe med andre deler av reformen i påvente av at de får medfinansieringsansvar.

Dette gjelder blant annet styrking av kompetansen til fagfolkene i kommunene, forpliktende samarbeidsavtaler og organisatoriske grep som opprettelse av felles kommunelegestillinger.

De største endringene

Han trakk også frem det han mener er de to nyeste og mest omfattende endringene som Samhandlingsreformen innebærer for kommunene når det gjelder psykisk helse:

  • Tettere oppfølging av de mest utsatte og kronikergruppene, for eksempel ved at lege selv skal oppsøke, og ikke bare gi tjenester til de som søker hjelp.
  • Flere døgnåpne tjenester, og styrket tilbud om øyeblikkelig hjelp. 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen