Publisert: 24. mai 2013.   Endret: 20. desember 2017
F.v. Karina Egeland, Susan Gingerich og Kristin Heiervang

FIKK AMERIKANSK RECOVERY-INSPIRASJON: Den amerikanske klinikeren og forfatteren Susan Gingerich (midten), flankert av Karina Egeland (t.v.) og Kristin Heiervang (t.h.). De to sistnevnte er psykisk helsevern-forskere ved Ahus. FOTO: Gretha Evensen/NAPHA.

Ny recovery-behandling på full fart inn i Norge

Ny recovery-behandling på full fart inn i Norge

Et nytt og lovende behandlingsprogram om livsmestring og recovery for personer med schizofreni, bipolar lidelse og depresjon, er nå på full fart inn i Norge. Brukerens egne mål er utgangspunkt for behandlingen.

23. mai fikk 40 fagpersoner fra sju kommuner på Romerike i Akershus høre den amerikanske klinikeren og forfatteren Susan Gingerich fortelle om behandlingen, som heter Illness Management and Recovery (IMR).

Nordfjord og Bergen i gang

IMR er allerede innført som behandling i to fagmiljøer i Norge, Kronstad DPS i Bergen og Nordfjord psykiatrisenter. Nå er turen kommet til Romerike i Akershus.

Kommer fra USA

IMS er utviklet av Kim Mueser og medarbeidere ved Darthmouth Psychiatric Research Center i New Hampshire, USA. Også Gingerich har spilt en sentral rolle.

Behandlingsprogrammet er tatt i bruk i en rekke land, blant annet Australia, Danmark og Sverige.

Fem hovedkomponenter

Det er utviklet som et resultat av en gjennomgang av forskning på hva som virker ved sykdommene schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon.

I alt 40 randomiserte kontrollerte studier av behandlingsprogrammet er gjennomgått. Fem effektive behandlingskomponenter er trukket ut, og danner grunnlaget for IMR. Brukerens egne mål er utgangspunkt for behandlingen. Sentrale elementer er:

  • Psykoedukasjon
  • Sikring av medikasjon
  • Tilbakefallsforebygging
  • Symptommestring
  • Sosial ferdighetstrening

Starter opplæring

I Sverige er IMR tatt inn i de nasjonale retningslinjene for psykosebehandling, og i Danmark implementeres metoden nå i store deler av spesialisthelsetjenesten. Brukere og pårørende har hatt en viktig rolle i komiteen som har utviklet behandlingsopplegget.

Seminaret på Romerike 23. mai var en introduksjon til en planlagt opplæring av 40 fagpersoner fra sju kommuner som inngår i Romeriksprosjektet.

Opplæringen består av et todagers seminar, med veiledning i ett år. Den starter høsten 2013. Behandlingsopplegget er delt inn i 11 moduler av ulik varighet, som gis individuelt og i gruppe.

Lovende resultater

En grundig manual og undervisningsmateriale gir retningslinjer for behandlingen.

Åpne kliniske studier har vist lovende resultater for IMR. Tre randomiserte studier, gjort i Israel, New York og Sverige har vist positive effekter av IMR.

Illness Management and Recovery
  • Kunnskapsbasert behandlingsprogram om livsmestring og recovery for personer med schizofreni, bipolar lidelse og depresjon.
  • Tatt i bruk bredt i både Sverige og Danmark.
  • Innført som behandling i to fagmiljøer i Norge, Kronstad DPS i Bergen og Nordfjord psykiatrisenter. Nå er turen kommet til Romerike i Akershus, gjennom Romeriksprosjektet.
  • Romeriksprosjektet er ett av i alt 59 samhandlingsprosjekter i Norge som får midler fra Helsedirektoratet.
  • Det ledes av Sigrun Heskestad, og er omtalt i NAPHAs inspirasjonshefte om samhandling, kalt NI SUKSESSHISTORIER - samhandling om psykisk helse.
ER I GANG: F.v. Aud Marie Alsaker fra Nordfjord psykiatrisenter, og Nina Bergmann fra Kronstad DPS, deltok på seminaret og fortalte om sine erfaringer med implementering av behandlingsprogrammet Illness Management and Recovery.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen