Publisert: 30. mai 2013
Bondegård med griser
INFORMASJON: Nytt informasjonsmateriell skal skal gi kunnskap om faresignaler, tilgjengelige ressurser og plikt og rutiner for varsling, oppfølging og håndtering dersom man har mistanke om at en bonde sliter psykisk eller når man må håndtere en krisesituasjon. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

855 000 kroner til bønders psykiske helse

855 000 kroner til bønders psykiske helse

Psykisk uhelse blant bønder er ofte knyttet til dyretragedier, enten som årsak til tragediene, eller som følge av dem. Landbruks- og matdepartementet støtter nå bønders psykiske helse med 855 000 kroner.

-Bondens psykiske helse er viktig både for bonden og dyrene på garden. Det er viktig å spre kunnskap om faresignaler en bør være oppmerksom på. Det kan hindre dyretragediene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til departementets nettside

Mer åpenhet

Det settes i gang et prosjekt, der ambisjonen er å senke terskelen for å snakke om psykisk helse og å øke åpenheten om temaet.

Dette skal gjøres gjennom informasjonsverktøy og materiell rettet mot bønder, mot nettverket rundt bøndene og mot veilederapparatet og forvaltningsorganer i landbruket, skriver departementet.

Faresignaler og ressurser

Informasjonsmateriellet skal gi kunnskap om:

  • Faresignaler
  • Tilgjengelige ressurser
  • Plikt og rutiner for varsling, oppfølging og håndtering dersom man har mistanke om at en bonde sliter psykisk eller når man må håndtere en krisesituasjon.
NYTT PROSJEKT
  • Landbruks- og matdepartementet gir et tilskudd på 855 000 kroner til et prosjekt om psykisk helse for landbruket.
  • Prosjektets mål er friskere bønder og reduksjon i risikoen for dyretragedier.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen