Publisert: 03. juni 2013
Rogier van Rijn, forsker ved Universitetet i Rotterdam
GÅR I PLUSS: -Vi har gjort en forhåndsvurdering av den økonomiske lønnsomheten vi antar at prosjektet vil gi. Hvis våre beregninger slår til vil samfunnet spare rundt 4500 Euro på fire år per person som deltar i Fit 4 Work, sett i forhold til andre arbeidsrettede tiltak overfor samme målgruppe, sier forsker Rogier van Rijn ved Universitetet i Rotterdam. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

Satser på dobbel jobb-gevinst

Satser på dobbel jobb-gevinst

700 mennesker med psykiske lidelser i Nederland som ikke har jobbet på lenge, får nå prøve seg i ordinært arbeidsliv. Målet er at både samfunnet og den enkelte skal tjene på dette på sikt.

-Det politiske klimaet tilsier at vi er nødt til å bevise at dette er økonomisk lønnsomt for samfunnet. Vi håper og tror på en vinn-vinn-situasjon både for samfunnet og den enkelte, sier Annelies Acda, som jobber med det fireårige prosjektet Fit 4 work i Nederland.

Egne interesser avgjør

700 deltakere - alle under 50 år, med psykiske lidelser og en lengre periode utenfor arbeidslivet bak seg - får gjennom Fit 4 work en oppfølging over to år der de jobber i ordinært arbeid.

-Det er ikke snakk om hvilke som helst jobber, men jobber som den enkelte er interessert i og har kvalifikasjoner for, sier Patrice van de Vorst.

Team rundt hver bruker

Hun jobber i bedriften ID-plein, som de nærmeste årene skal tilby Fit 4 work til 350 mennesker med psykiske lidelser i Nederlands nest største by, Rotterdam. 40 av dem er i gang. van de Vorst forklarer at det er fire personer rundt hver bruker:

  • Case manager – en ekspert på arbeid - som hjelper til med å lage cv og finner aktuelle jobber for brukerne.
  • Livscoach - ofte sosialarbeidere - som hjelper brukerne på andre arenaer som bolig, relasjoner, økonomi og håndtering av rusmisbruk.
  • Jobbskaper – har ofte fortid som rekrutterere f eks  i vikarbyråer - som blir med brukerne til arbeidsgiver, tar med cv og bidrar til å overbevise arbeidsgiver om at dette er riktig person for jobben.
  • Jobbcoach  – meglere eller tilretteleggere – som i jobbsituasjonen finner løsninger på utfordringer som oppstår mellom brukere, arbeidsgivere og øvrige ansatte.

Satser i storbyene

Fit 4 work er et samarbeid mellom Nederlands fire største byer: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht og Den Haag.

-Det er fordi det er i de store byene at arbeidsledigheten og de sosiale problemene er størst, sier forsker ved Universitetet i Rotterdam, Rogier van Rijn.

-Kulturforskjeller en utfordring

Prosjektet er et samarbeid mellom sosiale tjenester og arbeidsrettede tjenester på nasjonalt nivå, og kommunale offentlige helsetjenester.

-Kulturforskjeller, både mellom de ulike tjenestene og de forskjellige byene, er en utfordring, sier Annelies Acta.

Hun forteller likevel om en stor entusiasme for prosjektet blant alle involverte.

Forsker på effekten

Forskere ved Universitetet i Rotterdam skal sammenligne de 700 deltakerne med en like stor kontrollgruppe. Egenopplevd psykisk helse, sosial deltakelse og betalt arbeid er de tre nøkkelfaktorene teamene sammenligner de to gruppene ut fra.

-Vi har også gjort en forhåndsvurdering av den økonomiske lønnsomheten vi antar at prosjektet vil gi. Hvis våre beregninger slår til vil samfunnet spare rundt 4500 Euro på fire år per person som deltar i Fit 4 Work, sett i forhold til andre arbeidsrettede tiltak overfor samme målgruppe, forteller forsker Rogier van Rijn.

Likner norsk satsing

Faglig rådgiver i NAPHA, Siri Bjaarstad, har arbeid og psykisk helse som spesialområde. Sammen med resten av NAPHA-staben er hun i Nederland for å lære av ulike tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser.

-Fit 4 work har mye til felles med Individuell Jobbstøtte-satsingen i Norge, der tankegangen er at folk skal bli friskere gjennom å gå rett ut i ordinært arbeid i stedet for å være i behandling og arbeidstrening først, sier Bjaarstad.

Ulik behandlerrolle

Hun synes det er spennende å se at også andre land satser veldig målrettet på å få mennesker med psykiske lidelser ut i ordinært arbeid. Til tross for likhetene med Individuell Jobbstøtte (IPS) i Norge, ser hun også en vesentlig forskjell.

-Behandleren er mer integrert i teamet rundt brukerne i Norge, enn hva det ser ut som i den nederlandske modellen, sier Bjaarstad.

Dette kan ha sammenheng med at de har valgt å ha noen inntakskriterier til prosjektet, mener Bjaarstad.

-Blant annet er ikke mennesker med alvorlige psykisk lidelser eller aktiv rusproblematikk inludert i Fit 4 work slik jeg oppfattet det, sier Bjaarstad.

FIT 4 WORK
  • Samarbeid mellom Nederlands fire største byer - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht og Den Haag - der mennesker med psykiske lidelser får hjelp til å skaffe seg jobb i det ordinære arbeidsliv.
  • De største byene er valgt ut fordi arbeidsledighet og sosiale problemer er størst der.
  • Fit 4 Work er et fireårig prosjekt, og omfatter 1400 brukere der halvparten gjennomgår Fit 4 Work-oppfølging, og den andre halvparten er kontrollgruppe med andre arbeidsrettede tiltak.
  • Forskere ved Universitetet i Rotterdam undersøker effekten, og har også gjort forhåndsberegniner som viser at prosjektet vil gi samfunnsøkonomisk gevinst.
  • Les generell presentasjon av prosjektet. Les om forskningen på prosjektet.
HJELPER BRUKERE UT I JOBB: Patrice van de Vorst i bedriften ID-plein i Rotterdam.

Kommenter:

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen