Publisert: 07. juni 2013
Kurt Lyngved
POSITIV UTVIKLING: -Vi jobber mye mer sammen med andre faggrupper nå enn vi gjorde for tyve år siden. Jeg ser også at erfaringskompetanse har fått en mye sterkere status. Det påvirker vårt fag på en god måte, mener Kurt Lyngved. FOTO: Trond Hatling/NAPHA.

-Brukere og pårørendes bidrag viktige

-Brukere og pårørendes bidrag viktige

Erfaringer fra brukere og pårørende er det leder Kurt Lyngved trekker frem først, når han skal oppsummere høydepunkter fra Landskonferansen for sykepleiere innen psykisk helse og rus i Trondheim 5.-7. juni.

-Det brukere og pårørende bidrar med på slike samlinger blir veldig viktig for hvordan vi innretter tjenestene. Erfaringskunnskap og fagkunnskap er likeverdige. Begge deler må være til stede for at man skal kunne gi et godt tilbud, sier Lyngved.

-Jobbens betydning

Han er leder for Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus. 5.-7. juni har de hatt Landskonferanse i Trondheim med tittelen «Levva livet – psykisk helse i et livsløpsperspektiv».

-Vi hadde blant annet en bruker som snakket om det å komme tilbake i arbeid, og jobbens betydning i hans liv. Den historien sitter godt igjen i ryggmargen hos meg når jeg skal oppsummere, sier Lyngved.

Foreldre som pårørende

Også foreldrene til en jente som hadde hatt store psykiske problemer, med blant annet selvskading, gjorde inntrykk.

-De fortalte godt om hva det gjør med en familie å gå rundt med denne utryggheten, mener Lyngved.

Alminnelighetens potensial

Han vil også trekke frem sosiolog Astrid Helene Skatvedt, som holdt innlegget «Alminnelighetens potensial – om bedringsprosesser og psykisk helse i et sosiologisk perspektiv».

-Hun snakket blant annet om måten hjelpere og brukere snakker til hverandre på, og at en vennskapelig og til og med litt røff tone kunne være uttrykk for et «kjærlighetsspråk» som vitner om en god relasjon, sier Lyngved.

Kjenner seg igjen

Han kjenner seg igjen i dette.

-Det er viktig at vi som hjelpere har en åpenhet og møter folk som mennesker. Det handler ikke om å blottstille hele sitt liv, men om å ha en åpen holdning mot verden. Gjennom en vennskapelig tone kan du vise at du er genuint interessert i den andre, som da ser at du vil vedkommende vel, mener Lyngved.

Stipend til bok om voldstraumer

Det ble for andre gang delt ut stipend på 75 000 kroner, gjennom Marie Lysnes´ stiftelse.

-Stipendet gikk til psykiatrisk sykepleier May Bente Hagen, som også har erfaringskompetanse som bruker. Hun skal være redaktør for en bok om miljøterapi i forhold til pasienter med traumerelaterte psykiske lidelser som følge av vold i nære relasjoner i oppveksten, forteller Lyngved.

Mer brukerinvolvering og samarbeid

Han har ledet faggruppa for sykepleiere
innen psykisk helse og rus de siste tre årene, og vært aktiv i gruppa gjennom mange år før det.

-Det er tyve år siden jeg første gang var på en sånn konferanse. Vi jobber mye mer sammen med andre faggrupper nå enn vi gjorde for tyve år siden. Jeg ser også at erfaringskompetanse har fått en mye sterkere status. Det påvirker vårt fag på en god måte, mener Kurt Lyngved.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen