Publisert: 12. juni 2013
F.v. Robin (25) og Mai Hovland Hoem
DELER ERFARINGER: Robin (25), elev ved Haukåsen skole i Trondheim, utveksler erfaringer med Mai Hovland Hoem (26) fra Kyrre skole i Bergen. FOTO: Kjersti Lunden Nilsen.

Vellykket Campus-prosjekt i flere byer

Vellykket Campus-prosjekt i flere byer

”Go Campus” hjelper unge med psykiske vansker med å mestre overgangen fra videregående skole til høyere studier. Prosjektet viser gode tall ett år etter at det ble utvidet fra opphavsbyen Bergen.

-Til høsten starter 20 av 21 elever på en ny studiehverdag, forteller prosjektleder Benedicte Blytt, som har vært med siden oppstarten i Bergen i 2008.

Fredag 7.juni var hun på besøk hos Haukåsen skole i Trondheim for å dele erfaringer, etter første år med Go Campus-prosjekt i andre deler av landet enn Bergen. 40 elever har deltatt siden oktober i fjor, hvorav 21 nå er i mål med videregående.

På rundreise

-Gjennom Campus-gruppen fikk jeg mulighet til å bli kjent med de ulike studietilbudene over tid, forteller Mai Hoem Hovland (26) fra Bergen.

Hun har vært elev ved Kyrre skole i to og et halvt år, og  får studiekompetanse denne våren. Sammen med Blytt er hun på rundreise for å fortelle om sine opplevelser og resultater, og møte andre elever i samme situasjon.

Får nettverk

”Go Campus”-prosjektet har gitt elevene en mulighet til å få et nettverk før de begynner å studere.

-Tid til å bli kjent med enkeltmennesker og å ha noen kontaktpersoner er viktig for å føle seg trygg, understreker daglig leder ved Haukåsen, Anne Mette Eidet.

Til tross for mangel på ekstra ressurser har prosjektet ved skolen vært vellykket.

-Det er litt mindre skummelt enn før å sende dem ut i samfunnet, sier Eidet, og viser til at elevene har blitt kjent med både kantine og bibliotek, velferdstjeneste, studentservice, lesesaler og andre fasiliteter som hører studiehverdagen til. Ikke minst har de fått et ansikt å forholde seg til.

Trygge læringsmiljøer

-”Go Campus” gir håp om at det er mulig å komme seg videre i livet, selv om man har hatt en vanskelig start, sier Mai, og får anerkjennende nikk fra Robin (25).

Etter mange år med en opplevelse av ikke å passe inn på en vanlig skole, har han på Haukåsen fått ny motivasjon og selvtillit - og så gode karakterer at han vurderer flere utdanningsmuligheter.

-Jeg har oppdaget at kunnskap er fryktelig artig, forteller han fornøyd.

Ny inspirasjon

Anne Mette Eidet understreker at det er for tidlig å si hvor mange elever som faktisk kommer til å begynne på en høyere utdanning, men det er liten tvil om at prosjektet så langt har gitt dem ny inspirasjon.

-Mange har fått motivasjon og lyst til å studere når de er ferdige på skolen om ett år eller to, sier hun.

Både Robin og Mai har et håp om at alle som i utgangspunktet ønsker å studere, skal få den samme muligheten som dem. Uavhengig av om de er eller har vært psykisk syke.

Utvider til flere byer

Til høsten utvides prosjektet til Tromsø. Målet er å utvide konseptet til enda flere deler av landet i 2014.

-Ved gradvis å spre prosjektet over hele landet, øker vi sannsynligheten for at skolemyndigheter, NAV og andre aktører selv etterspør Go Campus-metodikken og kompetansen som utvikles underveis i arbeidet, sier prosjektleder Benedicte Blytt, tydelig imponert over det skolene selv har fått til.

GO CAMPUS
  • Go Campus startet opp i 2008 ved Kyrre skole i Bergen.
  • Drives av Rådet for psykisk helse.
  • Retter seg mot elever med psykiske vansker som trenger et tilrettelagt tilbud for å fullføre videregående skole, og skal gjøre overgangen fra skoleelev til student lettere å takle.
  • Utvidet til Stavanger, Oslo, Trondheim og Molde i fjor.
  • 40 elever har deltatt i Go Campus skoleåret 2012/13. 21 av disse har fullført i år, hvorav 20 går videre til høyere utdanning.
  • Oppstart i Tromsø i august, neste år også i Nordland, Agderfylkene, samt flere østlandsfylker.
  • Ved Kyrre skole i Bergen har over 50 elever totalt deltatt i Go Campusgrupper siden 2008. Ca 80 prosent av disse har søkt seg videre inn i høyere utdanning, og de fleste ser ut til å fullføre studieplanene sine.
MØTTES I TRONDHEIM: F.v: Robin (elev ved Haukåsen), Anne Mette Eidet (daglig leder ved Haukåsen), Benedicte Blytt (prosjektleder for ”Go Campus”) og Mai Hovland Hoem (elev ved Kyrre skole i Bergen).

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen