Publisert: 18. juni 2013
KBT inviterte NAPHA på besøk
STYRKER BRUKERSTEMMEN: KBT Midt-Norge er kjent for Bruker-spør-bruker-metoden og forsker nå på erfaringskonsulent-rollen. Foran f.v: Dagfinn Bjørgen (daglig leder,KBT), Tone Berg (erfaringskonsulent,KBT), Heidi Westerlund (assisterende daglig leder og fagkoordinator, KBT). Bak f.v.: Aina Storvold (prosjektleder,KBT), Juni Raak Høiseth (erfaringskonsulent, KBT). Bakover: faglige rådgivere fra NAPHA, som var invitert på besøk.

-Vi vil bidra til likestilling

-Vi vil bidra til likestilling

Dokumentasjon og systematikk er viktige elementer i KBT Midt-Norges arbeid. Et mål er å bidra til likestilling mellom fagkunnskap og brukerkunnskap, sier Heidi Westerlund og daglig leder Dagfinn Bjørgen.

17. Juni besøkte en gruppe faglige rådgivere fra NAPHA KBT Midt-Norge  (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt Norge).

-KBT representerer en flott ressurs, og vi har samarbeidet lenge. Nå ønsket NAPHA en oppdatering om det spennende utviklingsarbeidet de driver, også utover prosjekter der NAPHA er involvert, sier Petter Dahle, nestleder i NAPHA.

Det brukerstyrte senteret, kjent for Bruker-spør-bruker-metoden, presenterte en oversikt over sine mange arbeidsområder, prosjektresultater, nye initiativ og tiltak.

Erfaringskonsulenter i team

Blant det siste og særlig interessante KBT Midt-Norge gjør, er å utforske erfaringskonsulent-rollen i oppsøkende team. Fra før finnes det ca. 150 ansatte med en brukerspesialistrolle i norske helseforetak. KBT har ansatt tre medarbeidere som arbeider inn i Tiller ACT-team og PART i Trondheim.

-Det blir spennende å høre om erfaringene de gjør seg og hvordan de utformer rollen. Spesielt etter at vi har fått innsikt i hvordan lignende team i Nederland har innarbeidet en slik praksis, sier Dahle.

Klarer de å endre?

Nylig besøkte NAPHA FACT (Flexible Assertive Community Treatment) i Nord-Holland i Nederland. Der er det krav til alle team om å ha en ansatt medarbeider med brukererfaring.

-Spørsmålet er om erfaringskonsulentene våre klarer å få til en endring av tankegangen i teamet. Det vil vi bruke to år på å utforske, forteller Heidi Westerlund.

Opplæring i Bruker Spør Bruker

NAPHA fikk også høre nærmere om evalueringer og prosjekter der Bruker-spør-bruker og annen metodikk har løftet frem brukerkunnskap.

Blant  annet har KBT Midt-Norge gitt en to dagers introduksjon om intervjurollen i Bruker-spør-bruker-metoden til deltakere i Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap, og intervjuteknikken ble brukt i flere av prosjektene du kan lese om i heftet Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utvikling

En fullstendig opplæring i Bruker Spør Bruker består av fem moduler/opplæringsamlinger samt praksis under veiledning i et prosjekt. Denne opplæringen tar normalt et halvt år. 

Seks sentre - mange verktøy

KBT Midt Norge er et av seks regionale brukerstyrte sentre med ansvar for å utvikle og administrere forskjellige brukeropplæringstilbud. De andre er Bikuben i Troms, Vårres brukerstyrt senter i Trondheim, Pårørende Kompetanse i Oslo, ROM-Agder, Sagatun brukerstyrt senter i Hedmark.

-Sentrene uveksler kunnskap og kurs. KBT har Bruker-spør-bruker, mens Sagatun har verktøykassa og Pårørende Kompetanse har Pårørendeguiden, sier Westerlund.

-Mye ute

Senteret har hjemmeside med informasjon om kurs og aktiviteter, men direktkontakt med bruker- og fagmiljøer vektlegges. Regionalt samarbeider KBT med LPP, Mental Helse og Mental Helse ungdom.

-Vi legger vekt på å være mye ute i regionen og er i kontakt med flere organisasjoner enn dem vi samarbeider formelt med, forteller Heidi Westerlund.

Viktig for NAPHA

KBT bidro i sin tid til etableringen av NAPHA i Trondheim, og sentrene har samarbeidet siden da. 

-KBT er nyttige langt utover arbeidet med brukerperspektivet. Kompetansen deres er viktig på mange måter i vårt arbeid i nettverk og fylker, sier Petter Dahle.

 

 

 

 

 

 

 

 

KBT Midt-Norge
  • Brukerstyrt kompetansesenter som samler og sprer kunnskap om erfaringer med brukermedvirkningsmetoder i regionen Midt-Norge.
  • Stiftet i 2006
  • Senteret har daglig leder, assisterende daglig leder og fagkoordinator, IT-medarbeider, prosjektleder og tre erfaringskonsulenter (til sammen åtte ansatte i deltidstillinger). 
  • Arbeider for å løfte frem brukernes stemmer og kunnskap
  • Har utviklet Bruker-spør-bruker (BsB): en kvalitativ tilnærming til innsamling og dokumentasjon av brukeres erfaringer med helsetjenester.
  • Informasjonsbase
  • Fremmer brukerkompetanse i forsknings, evaluering og kunnskapsformidling

 

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen