Publisert: 19. juni 2013
Legevakt
USIKRE: Legevaktlegene opplever usikkerhet og utrygghet i møte med pasienter med psykisk sykdom.

Legevaktlegene er usikre

Legevaktlegene er usikre

Hvis psykisk syke skal få god primær helsehjelp ved legevakten, må blant annet samhandlingen med spesialister bli bedre. Det kommer fram i en ny doktorgradsavhandling fra Universitet i Bergen.

Forsker og lege Ingrid H. Johansen ved Bergen legevakt disputerer i dag med en doktorgradsavhandling om bruk av legevakt relatert til psykisk sykdom. Det skriver Uni.no.

Resultatene hennes viser at psykisk sykdom sjelden er årsak når noen tar kontakt med legevakten, men hyppigheten øker i perioder hvor fastlegene er mindre tilgjengelige.

Trenger mer kompetanse

Undersøkelsene avdekket at legevaktlegene opplever usikkerhet og utrygghet i møte med pasienter med psykisk sykdom.

Mange av legene ved legevaktene beskriver også dårlig samhandling med spesialisthelsetjenesten i psykiatri. De etterlyser bedret mulighet til å ivareta pasientene frem til hjelp kan gis på riktig omsorgsnivå.

Ikke pasientgrunnlag

At så få tar kontakt med legevakten i forbindelse med psykisk sykdom tilsier, i følge Johansens undersøkelser, at de fleste steder i Norge neppe har pasientgrunnlag for døgnkontinuerlige spesialiserte psykiatritjenester i tillegg til muligheten for akuttinnleggelse.

Legene trenger mer støtte

Avhandlingen viser også at organisatoriske forhold rundt legevakten er til hinder for optimal hjelp til disse pasientene. Legevaktlegene trenger mer støtte dersom de skal kunne gi god primær helsehjelp til psykisk syke.

Avhandlingens tittel: Mental illness out-of-hours. Characteristics and challenges of patient contacts in emergency primary health care in Norway

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen