Publisert: 27. juni 2013
ERik Falkum
HÅP: -Tallet på dem som står utenfor arbeidslivet, kunne vært langt lavere enn i dag hvis de ulike tjenestene visste mer om hverandre og samarbeidet bedre, mener professor i psykiatri, Erik Falkum. FOTO: Janne Lindgren.

– Nav bedre enn sitt rykte

– Nav bedre enn sitt rykte

– Det er en tendens til at Nav og helseetaten driver gjensidig demonisering av hverandre. Dette ønsker vi å motvirke, sier Erik Falkum til bladet Psykisk helse. Han er en av forfatterne bak den nye boka ”Se mulighetene – arbeidsliv og psykisk helse”.

Boka tar opp dagens utfordringer for psykisk helse og arbeid, og er lettfattelig skrevet.

Må kjenne hverandre

– Vi ønsker å lage et felles kunnskapsgrunnlag, slik at man kan etablere samarbeid mellom helsevesenet og Nav på en helt ny måte. Meningen med boken er å formidle kunnskap som helsevesenet sitter inne med, men som i dag ikke er en felles kunnskap i hjelpeapparatet. Boken inneholder også stoff om Navs ulike tilbud, som helsevesenet kan for lite om, sier Falkum i et intervju i siste nummer av bladet Psykisk Helse.

-Stor vilje

Erik Falkum er professor i psykiatri. Han har skrevet boka ”Se mulighetene – arbeidsliv og psykisk helse” sammen med psykologspesialist Torkil Berge. I intervjuet med bladet Psykisk Helse peker han på at helsevesenet i hovedsak har et individfokus, og ikke alltid ser sammenhengen mellom den enkeltes helse og den sosiale situasjonen vedkommende har.

– Helsevesenet har lett for å bare se den enkeltes sårbarhet, mens Nav er mer opptatt av mestring. Både helsevesenet og Nav kan lære av hverandre. Nav mangler helsekunnskap, men min erfaring er at det er stor vilje til å få denne kunnskapen, sier Falkum.

-Stimulere de gode kreftene

Han mener det er fullt mulig å få flere ut i arbeid.

– Vi håper boken blir lest av personalansvarlige, lærere på BI og andre høyskoler, og ansatte i bedriftshelsetjenester. Tallet på dem som står utenfor arbeidslivet, kunne vært langt lavere enn i dag hvis de ulike tjenestene visste mer om hverandre og samarbeidet bedre. Mitt inntrykk er at Nav begynner å få orden og kontroll, og det er veldig mye god vilje i Nav. Det er viktig å stimulere de gode kreftene, sier Erik Falkum.

NY BOK: Se mulighetene - arbeidsliv og psykisk helse
  • I Norge står nesten 700 000 personer i yrkesaktiv alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
  • Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel av disse, og mange av dem har et sterkt ønske om å være i jobb.
  • I den nye boka  ”Se mulighetene – arbeidsliv og psykisk helse” kommer psykologspesialist Torkil Berge og psykiatriprofessor Erik Falkum med sine tanker om hvordan trenden kan snus.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen