Publisert: 06. august 2013
Test
VIL TESTE FAGUTØVERE: -Hvis dere aksepterer at tester kan brukes til å kartlegge brukeres funksjonsnivå, hvorfor kan dere ikke teste ansatte og arbeidssøkere på deres holdninger til og kunnskaper om brukerperspektivet, i teori og praksis, spør Odd Volden tjenesteledere innen psykisk helse. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Du tester meg, jeg tester deg

Du tester meg, jeg tester deg

-Vi kjenner etter hvert godt til Bruker Spør Bruker (BSB). Men hvorfor ikke også BSA - Bruker Spør Ansatt, spør NAPHA-blogger Odd Volden i et nytt innlegg.

-Jeg vet fra et samarbeid med et fag- og brukermiljø i Italia at brukere der har intervjuet ansatte med henblikk på kvalitetsutvikling. Vi vet også, fra vårt eget land, at brukere i noen sammenhenger har deltatt i ansettelsesprosesser, skriver Volden i blogginnlegget «Du tester meg, jeg tester deg».

Må utvide rollerepertoar

Han tar til orde for at ansatte og arbeidssøkere innen psykisk helse bør testes på sine holdninger til og kunnskaper om brukerperspektivet, og at mange trenger å utvide sitt rollerepertoar:

-Tjenesteutøverne må utvide sitt rollerepertoar. Fortsatt skygger glorien i for stor grad for øynene på fagfolkene. Fordi de vil så mye godt, og fordi de besitter så mye visdom, makter de ikke å gå ut av utøverrollen og inn i andre roller - som mottaker av tilbakemeldinger, som forsker på egen og kollegaers praksis, eller som tilrettelegger for andre perspektiver, mener Volden.

KEK-testen

Han presenterer i sitt innlegg det han kaller KEK-testen. Den er ment å kartlegge fagfolks kunnskap om og interesse for kultur, kommunikasjon og brukererfaringer innen psykisk helse.

-Siden tjenesten jeg arbeider i er svært opptatt av kultur og kommunikasjon, i tillegg til erfaringsperspektivet, presenterer jeg derfor i dagens blogginnlegg den første versjonen av KEK-testen (Kultur Erfaring Kommunikasjon), skriver Volden.

Brukerstyrt rekrutteringsbyrå?

Han mener KEK-testen kan anvendes som ledd i rekruttering og tjenesteutvikling, både i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten.

-Det burde ikke være noe i veien for at erfaringsformidlere eller erfaringskonsulenter administrerer KEK-testen i en eller annen form. Ja, kanskje får vi til og med om ikke lenge vårt første brukerstyrte rekrutteringsbyrå, spør Volden.

ODD VOLDEN
  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på napha.no.
NAPHA-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen