Publisert: 15. august 2013
Same med reinsdyr
LANG VENTETID: Allerede i 1995 påpekte myndighetene at reindriftsbefolkningen levde med betydelig helserisiko, og anbefalte å utrede denne. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Skal fortelle om den vanskelige hverdagen

Skal fortelle om den vanskelige hverdagen

45 spørsmål om stress, helse, økonomi, konflikter og hvordan ytre press påvirker dem er sendt ut til flere tusen reineiere i Norge.

-Vi håper og ønsker at de som sier lite, eller aldri snakker om disse vanskelige temaene - at de nå bruker litt tid for å fortelle om hvordan de opplever hverdagen og hva som må til for å mestre fremtiden, sier prosjektmedarbeider i prosjektet «Reindriftas hverdag», Inger Marit Eira-Åhren, til NRK.

Ser på psykososiale livsbetingelser

«Reindriftas hverdag» er ifølge NRK den første undersøkelsen i Norge som fokuserer på stress og stressrelaterte faktorer i den samiske reindriftsbefolkningen. Den er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL-NBR).

-Undersøkelsen har som formål å gi økt viten om psykososiale livsbetingelser og arbeidsmiljø for reindriftsbefolkningen i Norge. Den kan ha nytteverdi for reindriftsutøverne og for norske helse- og arbeidsmyndigheter, skriver NRL-NBR på sin nettside.

-Tabubelagt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim skal skanne inn alle svarene.  

-Vi vet at mange av de temaene som vi berører i undersøkelsen er tabubelagte, så derfor er hele undersøkelsen anonym, understreker Eira-Åhren.

Resultater neste år

Allerede i 1995 ble det i Plan for helse og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge (NOU 1995:6) påpekt at reindriftsbefolkningen levde med betydelig helserisiko. Man anbefalte utredning for å kartlegge denne. Behovet for forskning ble gjentatt i Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning noen år senere.

De første resultatene beregnes klare i 2014, skriver Helse Finnmark.

Reindriftas hverdag
  • En undersøkelse om psykososiale livsbetingelser og arbeidsmiljø for reindriftsbefolkningen i Norge.
  • Allerede i 1995 ble behovet for en slik undersøkelse påpekt av norske myndigheter.
  • De første resultatene ventes i 2014.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen