Publisert: 16. august 2013
Eldre mann
MER KOMPETANSE DER FOLK BOR: Kommunene får økt ansvar, og veilederen understreker blant annet at kompetansen på diagnostisering og behandling av eldre med depresjon bør videreutvikles i kommunehelsetjenesten. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Vil styrke psykisk helsetilbud til eldre

Vil styrke psykisk helsetilbud til eldre

42 anbefalinger for hvordan tilbudet til eldre med psykiske helseproblemer skal bedres er sendt ut på høring fra Helsedirektoratet, med svarfrist 1. oktober.

Veilederen gjelder tjenestene både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Mer ambulant - mer flerkulturelt - mer kompetansedeling

Noen av hovedpunktene, som Helsedirektoratet spesielt ber om tilbakemelding på, er:

  • Dreie innsatsen fra døgnbehandling til mer polikliniske og ambulante alderspsykiatriske tjenester, for å møte en forventet økning i behovet for fleksible tjenester av høy kvalitet i pasientenes nærmiljø.
  • Øke kompetansen om eldre med psykiske lidelser og annen kulturell, religiøs og språklig bakgrunn.
  • Alderspsykiatriske avdelinger bør tilby undervisning og veiledning til ansatte i sykehjem og fastleger.
  • Flere punkter som går på arbeidsfordeling mellom Distriktspsykiatriske sentre (DPS) og Alderspsykiatrisk avdeling.

Større ansvar for kommunene

Om kommunenes rolle står det blant annet at kommunehelsetjenesten som hovedregel skal utrede og behandle eldre med psykiske lidelser og demens. Henvisning til spesialisthelsetjenesten skjer ved behov og når det foreligger alvorlig psykisk lidelse.

Videre understrekes det at kompetansen på diagnostisering og behandling av eldre med depresjon bør videreutvikles i kommunehelsetjenesten.

Innen 2015 bør alle kommuner ha dagaktivitetstilbud til personer med demens og tilbud om pårørendeskole, ifølge veilederen.

ELDRES PSYKISKE HELSE - NY VEILEDER
  • Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til veileder for forebygging, utredning og behandling av eldre med psykiske lidelser.
  • Veilederen er sendt ut på ekstern høring, med frist for innspill innen 1. oktober.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen