Publisert: 26. august 2013
Ung mann skammer seg
STIGMA:-Vi tenker at resultatene kan antyde at noe sykefravær blir opplevd som mindre legitimt enn annet, sier forsker Marit Knapstad til Folkehelseinstituttets hjemmesider. (Foto: www.colourbox.com)

Skam forbundet med sykefravær grunnet psykiske lidelser

Skam forbundet med sykefravær grunnet psykiske lidelser

Personer med psykiske lidelser rapporterer i større grad enn andre om skam forbundet med sykefravær, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet skriver at en studie presentert i Scandinavian Journal of Public Health viser at noen grupper rapporterer mange skamfølelser i forbindelse med sykefravær.

Dette gjelder spesielt for unge mennesker og mennesker med psykiske plager.

-Høy grad av skam var særlig forbundet med yngre alder og det å være sykmeldt for psykiske plager og lidelser, sier Marit Knapstad ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen, til Folkehelseinstituttets hjemmeside. Knapstad er førsteforfatter av artikkelen som presenterer resultatene fra studien.

Det er forskere fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Bergen som i samarbeid med forskere fra Universitetet i Gøteborg og King’s College London har gjennomført studien.

Undersøkte sammenhenger

Studien undersøkte sammenhenger mellom skam og sykefravær, blant annet hva som kjennetegner personer som rapporterer om skam, skriver Folkehelseinstituttet.

Forskerne undersøkte også om det å føle skam hang sammen med senere sykefravær. Funn fra studien tyder på at skam kan forlenge sykefraværet og øker risikoen for ikke å være tilbake i arbeid etter ett år, skriver Folkehelseinstituttet.

Dette var uavhengig av både kjønn og yrkesgruppe.

Skam relevant i rehabilitering

-Vi tenker at resultatene kan antyde at det fremdeles er stigma knyttet til psykiske plager og lidelser, samt at noe sykefravær blir opplevd som mindre legitimt enn annet. Resultatene viser også at det å snakke om skam kan være relevant i arbeidet med rehabilitering av sykmeldte, sier Knapstad til Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Svensk datamateriale

Studien bygger på et datamateriale som ble samlet inn av forskere ved Universitetet i Gøteborg, og består av data fra 1 567 sykmeldte som deltok i den svenske helseundersøkelsen «Helsoresursprosjektet».  

Selv om kultur og sykefraværssystem er ganske like i Norge og Sverige vil ikke forskerne si med sikkerhet i hvilken grad resultatene kan overføres til Norge. De peker på behovet for studier blant norske sykemeldte, skriver Folkehelseinstituttet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen