Publisert: 29. august 2013.   Endret: 05. oktober 2015
Arbeidere ved Kværner Piping Technology Verdal

TAR VARE PÅ HVERANDRE: Kværner Piping Technology i Verdal i Nord-Trøndelag har blant annet innført kjøreregler for hvordan de ansatte skal ta bedre vare på hverandre. FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA.

Viser at det går an

Viser at det går an

I et nytt hefte om arbeid og psykisk helse presenterer NAPHA fem ulike tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere.

-De ulike aktørene forteller om hvilke faktorer som har gjort at de lykkes, og hvordan de har håndtert utfordringene underveis, skriver NAPHA-rådgiver Siri Bjaarstad i forordet.

5000 eksemplarer

Bjaarstad har vært prosjektleder for heftet «Arbeid og psykisk helse – fem gode eksempler», som er trykket i 5000 eksemplarer og allerede distribuert til rundt 3000.

Eksemplene i heftet er hentet fra Verdal, Stavanger, Trondheim, Halden og Oslo.

Kjøreregler for godt arbeidsmiljø

I Verdal i Nord-Trøndelag har Kværner Piping Technology inngått et tett samarbeid med NAV om å ansette personer med psykiske helseproblemer, og å hindre sykefravær som skyldes psykiske vansker.

Blant annet har bedriften innført kjøreregler for hvordan de ansatte skal ta bedre vare på hverandre.

Drar hjem til ansatte

-Vi drar ofte hjem til arbeidstakere når vi vet at det er vanskelige ting som skjer i livene deres, og har fått gode tilbakemeldinger på dette, sier HR-ansvarlig i Kværner, Nils Magnus Lyngstad.

Direktør for Kværner Piping Technology i Verdal, Jan Arne Berg, forteller at det gode samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter har ført til lavere sykefravær og økt trivsel.

-Nå kommer arbeidstakerne og snakker om vanskelige ting slik at vi kan tilrettelegge i stedet for at det blir sykemelding, sier han.

Toppresultater for unge

I Stavanger leverer tilbudet JobbResept toppresultater i forhold til å hjelpe unge mennesker med alvorlige psykiske lidelser ut i det ordinære arbeidslivet.

-Pasientene våre vil ikke ut i skjermede tiltak og praksisplasser, de vil ut i vanlige jobber som gir dem inntekt, sier prosjektleder for JobbResept, Lena Heitmann.

-Her skjer det noe

«Samarbeid på tvers» i Trondheim jobber med mennesker med psykiske helseproblemer, som har kontakt med både helsetjenestene og NAV. NAV og helsetjenestene har erfart at de leverer mye bedre tjenester når de møtes fast og samarbeider om å hjelpe de samme menneskene.

-Noen problemstillinger drøftes anonymt, mens vi i andre saker har fått samtykke fra bruker på forhånd og kan ta opp saken med fullt navn, forteller Tonje Jacobsen, veilednings- og oppfølgingslos ved NAV Midtbyen.

Forumet er godt forankret hos ledelsen, og har beslutningsmyndighet.

-Her skjer det noe, her kan vi ta beslutninger, sier Hege Hovde i Oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune.

Lokalt IPS-initiativ

«Jobb+» i Halden er lokalt initiativ der man jobber etter prinsippene i Individuell Jobbstøtte, bedre kjent som IPS. Kjernen er å hjelpe folk raskt ut i ordinært arbeid som del av behandlingen.

Tilbudet er et samarbeid mellom NAV Østfold, NAV Halden, DPS Halden og attføringsbedriften Industriprodukter AS i Halden.

-IPS er i startgropa mange steder. Jeg ser at vi er kommet langt i Halden, sier prosjektleder Karl Petter Gjeterud, som jobber hos Industriprodukter AS.

Åtte av ti i jobb

«Jobbmestrende Oppfølging» i Oslo er det femte og siste eksempelet som er med i heftet. Tiltaket har lykkes med å få åtte av ti mennesker med psykoselidelser ut i enten ordinær eller skjermet jobb. Metodene som brukes er kognitiv trening, opplæring i egen diagnose, kognitiv atferdsterapi og tett oppfølging fra en egen jobbkonsulent, i samarbeid med NAV og behandler.

-Undervisningen vi har fått om psykoselidelser, mulige utfordringer i arbeidssituasjoner og hvordan vi skal snakke med brukerne om det, har vært gull verdt, sier jobbkonsulent Knut Erik Strand, ansatt ved attføringsbedriften Unikum i Oslo.

«Jobbmestrende Oppfølging» drives også i Oppland, Telemark, Vest-Agder og Nord-Trøndelag.

Relaterte fagartikler

Foruten de fem eksemplene fra praksisfeltet inneholder heftet relaterte fagtekster om recovery, samhandling, IPS, kognitiv terapi og et kursopplegg rettet mot arbeidsgivere kalt «Sees i morgen!».

Gir håp

Siri Bjaarstad mener at reportasjene i heftet «Arbeid og psykisk helse – fem gode eksempler» viser at mange mennesker med psykisk helseproblemer kan delta i ordinært arbeidsliv.

-Dette gir håp og inspirasjon til alle som brenner for temaet arbeid og psykisk helse, sier hun.

Fanger trenden

Bjaarstad mener også at heftet fanger opp det som er trenden på feltet.

-Jeg synes vi treffer godt i forhold til Regjeringens nylig lanserte «Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse», der man blant annet fremhever NAVs arbeidsgiverloser, veilednings- og oppfølgingsloser, IPS, kurspakken «Sees i morgen!» og Jobbmestrende Oppfølging, sier hun.

ARBEID OG PSYKISK HELSE - fem gode eksempler
GIR HÅP: -Dette gir håp og inspirasjon til alle som brenner for temaet arbeid og psykisk helse, sier prosjektleder for det nye heftet, Siri Bjaarstad.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen