Publisert: 06. september 2013
F.v. Henning Garsjø, Nina Elisabeth Elstad og Egil Marstein
UTVIKLET LEDERKURS: Henning Garsjø (t.v.) ved DPS Aust-Agder har vært med på å utvikle kurset, sammen med blant andre Nina Elisabeth Elstad og Egil Marstein (begge fra BI). FOTO: Johanne Tunaal-Larsen.

Bedre samhandling med felles opplæring

Bedre samhandling med felles opplæring

Ledere innen psykisk helse og rusbehandling i agderkommunene og Sørlandet Sykehus skal i høst kurses sammen. Målet er bedre samhandling og tjenester.

-Vi er her for å gi pasienter et bedre liv, sa avdelingsleder Henning Garsjø ved DPS Aust-Agder da lederprogrammet ”Den nye lederrollen” startet onsdag denne uka.

-Tradisjon for godt samarbeid

Ifølge nettsiden til Sørlandet Sykehus skal om lag 15 ledere fra sykehuset og 20 ledere fra agderkommunene denne høsten kurses gjennom en seks dagers seminarserie, som er utviklet i samarbeid med BI. 

-Vi har tradisjon for godt samarbeid mellom sykehus og kommuner i Agder. Vi har blant annet gode rutiner for veiledning, samarbeidsmøter og hospiteringer på tvers av nivåene. Men vi har alltid områder å bli bedre på. Det å kurse lederne sammen er ett tiltak som vi nå ønsker å høste erfaring med, sier Garsjø til napha.no.

Felles krav til omstilling

Garsjø pekte under første samling denne uka på at lederprogrammet gir en god mulighet til å påvirke hvordan oppgavene framover kan løses i fellesskap, og hvordan felles krav til omstilling kommer om relativt kort tid.

-Erfaring viser at man sjelden klarer å tenke ekspansivt nok om framtidens krav til endring og omstilling, sa han.  

-Bedre for pasientene

Som eksempel trakk han frem en utredning gjort i forbindelse med Utviklingsplan 2030, som viser at psykiatrisk sykehusavdeling vil trenge 73 nye senger i 2030 om utviklingen fortsetter som nå.  

-Fra sykehusets side mener vi utviklingen i antall senger skal snus: I 2030 bør antall senger istedet gå ned med over 60 prosent, til 175. Økningen bør skje i polikliniske konsultasjoner og ambulerende virksomhet. Det er ambisiøst, men vil være bedre for pasientene, sa Garsjø. 

  • Les mer på Sørlandet Sykehus´ nettside

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen