Publisert: 10. september 2013.   Endret: 26. november 2019
Henning Herrestad

MARKERER VERDENSDAG: Henning Herrestad og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) holder en markering i Oslo under Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Markeringen er rettet mot å bekjempe stigma omkring selvmord og psykiske problemer . FOTO: Privat.

Viktige forebyggere av selvmord

Viktige forebyggere av selvmord

-Det kommunale psykiske helsearbeidet har en enormt viktig rolle i å forebygge selvmord, sier LEVE-leder Henning Herrestad i anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

-Spesialisthelsetjenesten er mer og mer et kortvarig tilbud når mennesker er i krise, mens omsorg over tid gis av de kommunale psykiske helsetjenestene. Derfor er det viktig at disse får gode kunnskaper om selvmordsatferd, slik at de ser når noen trenger ekstra støtte, påpeker Herrestad overfor napha.no.

-Vanskelig å være fornøyd

Herrestad er styreleder i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE). Antallet selvmord i Norge har de siste 20 årene ligget rundt 500 i året, men både i 2009 og 2011 var tallet en god del høyere.

-Når tallene ikke går ned er det vanskelig å være fornøyd med forebyggingsarbeidet, poengterer han.

-Flere lavterskeltilbud

Herrestad etterlyser blant annet flere lavterskeltilbud for at folk skal kunne snakke med noen under fire øyne når de har det vanskelig.

-Dette kan være roller som helsesøster, sosiallærer eller ungdomsleder ivaretar. Krisetelefoner er viktige, men når vi etterlyser nye tiltak så er det fordi ungdom og andre kan ha behov for noen å snakke med og få tillit til under fire øyne, sier Herrestad.

Varierende tilbud til etterlatte

LEVE er også opptatt av at de kommunale tjenestene skal gi et godt tilbud til etterlatte.

-Hva de etterlatte får tilbud om er veldig forskjellig fra kommune til kommune. Det skyldes at hver kommune står fritt til å vurdere om de vil gi etterlatte oppfølging eller ikke, sier han.

Han viser til at Helsedirektoratet har gitt ut en veileder som anbefaler at alle kommuner gir etterlatte etter selvmord et tilbud, men mener dette bør pålegges ved lov for å sikre at alle faktisk gjør det.

Mange ulike årsaker

Han understreker at det er mange årsaker og veier til selvmord.

-Så det må gjøres tiltak på mange nivåer for at man skal kunne se en bedring, mener han.

Blant annet jobbes det for å få bedre behandling og vurdering av selvmordsrisiko i psykiatrien.

-Her må man bli bedre, mener Herrestad, som også tror det kan gjøres mye for å forebygge spontane selvmord.

-Begrense tilgang

-Ordet selvmord indikerer at man har tatt et valg og uansett gjennomfører det. Men mange selvmord er spontane handlinger der man ikke tenker klart, og der det å bli hindret kan redde liv, mener han.

Han ønsker derfor at det gjøres mer for å begrense tilgang til selvmordsmidler.

-For eksempel gjelder det sikring av veier, t-baner, toglinjer og steder å hoppe fra. Vi tror at den viktigste årsaken til en nedgang i antall selvmord som man så fra 1988 til 1994 var begrensninger i tilgang til skytevåpen. Det skjedde mange slike innstramninger da, forteller han.

Refleksjoner på tavle

I dag på selve verdensdagen skal han og LEVE holde en markering på Egertorget i Oslo, rettet mot å bekjempe stigma omkring selvmord og psykiske problemer.

På en stor tavlevegg har de skrevet "HVEM SAVNER DU?" og "HVEM VILLE DU HA SAVNET?". Forbipasserende inviteres til å skrive sine tanker rundt dette på tavlen med fargekritt.

-Vi tenker at det å identifisere seg med hvem jeg ville ha savnet og hvem jeg faktisk savner, gir grunnlag for at vi alle kan identifisere oss med problemene. Vi kan da selv kjenne på hvordan det kan være å miste noen. Bekymringen for de man er glad i gjør kanskje at man tør å bry seg mer om man ser noen som sliter, mener Herrestad.

Verdensdagen for selvmordsforebygging

Kommenter:

Mer om

nyheter selvmord selvmordsforebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen