Publisert: 13. september 2013
Leangkollen Asker
MØTES FOR Å SAMARBEIDE: Målet med den årlige Brukerorganisasjonskonferansen er å styrke samarbeidet mellom brukerorganisasjonene innen psykisk helse. Årets konferanse ble holdt på Leangkollen i Asker (bildet) 11.-12. september. FOTO: Quality Hotel Leangkollen.

Brukerkunnskap har fortsatt for lav status

Brukerkunnskap har fortsatt for lav status

Vi står på det første trappetrinnet i forhold til å gjøre brukerkunnskap innen psykisk helse likeverdig med forskningsbasert kunnskap og tjenesteyternes erfaringskunnskap.

Dette ble en av hovedkonklusjonene i en debatt holdt under Brukerorganisasjonskonferansen i Asker denne uka, der debattantene var  leder i Norsk Psykologforening Tor Levin Hofgaard, erfaringskonsulent Siv Helen Rydheim og Napha-leder Trond Hatling.

Relevant - men lav status

Dagfinn Bjørgen fra Erfaringskompetanse ledet debatten.

-Temaet var om brukernes erfaringskompetanse oppleves relevant for brukere, organisasjoner og tjenestene. Konklusjonene er at den nye kunnskapen oppleves som relevant, men at det er et godt stykke igjen før den får samme status som forskningen og tjenesteyternes erfaringskunnskap, sier faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen.

Styrke samarbeid

Hun deltok på Brukerorganisasjonskonferansen, som i år ble holdt 11.-12. september på Leangkollen i Asker. Arrangører var Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse) og NAPHA.

Ni bruker- og pårørendeorganisasjoner var invitert. Målet med den årlige konferansen er å styrke samarbeidet mellom organisasjonene.

Alternativer til tvang

Første dag av konferansen stod behandling i et brukerperspektiv på dagsorden. Erfaringskompetanses arbeid med å utrede alternativer til tvang var et sentralt tema denne dagen. Likeså deres innsats for å påvirke til at det blir flere medisinfrie behandlingstilbud.

Skadevirkninger av psykofarmaka

Under konferansens andre dag var kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling tema. Brukerorganisasjonene presenterte sitt syn på hvor det trengs mer kunnskap, dokumentasjon og forskning.

-Noe av det som ble etterlyst var forskning på reelle brukerstyrte tilbud, forskning på skadevirkninger av psykofarmaka, dokumentasjonsarbeid for å gyldiggjøre de gode historiene, og «forskning på hva som virker», sier Gretha Evensen.

Må skrive om sine erfaringer

Odd Volden, brukeraktivist og blogger på napha.no, holdt et innlegg om erfaringskompetansens plass i kunnskapsutviklingen. Han oppfordret personer med erfaringskomptanse til å skrive.

-Uten å skrive når vi aldri fram, sa Volden, som oppfordrer både til å skrive ned erfaringer, og til å  lese og kommentere hverandres tekster.

-Felles fremstøt

Under konferansen ble det foreslått  et felles fremstøt fra Psykologforeningen, Erfaringskompetanse og NAPHA mot fagfeltet, med mål om å sammenfatte og systematisere brukerkunnskap, samt å påvirke fagfeltet til ta denne kunnskapen i bruk.

-Det var stor enighet på konferansen om at det viktigste av alt er at brukerne må spørres om de er fornøyde med tjenestene, sier Gretha Evensen.

DELTOK PÅ KONFERANSE: Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen