Publisert: 16. september 2013.   Endret: 20. desember 2017
Tanker

Fikk gode tankeverktøy

Fikk gode tankeverktøy

En ny norsk studie, der 20 personer med både psykiske og rusrelaterte helseproblemer er intervjuet, viser at kognitiv miljøterapi ga økt motivasjon og gode verktøy for å endre tankemønstre og gamle vaner.

-Noe er annerledes her enn andre steder. Det er noe med atmosfæren; alt virker gjennomtenkt. De vet hva de gjør her, vi er mer likestilte her, sier en av deltakerne i studien, ifølge nettstedet rop.no.

-Felles behandlingsforståelse

Intervjuene i den nylig publiserte studien ble gjennomført i 2009-2011, ved den nå nedlagte "Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser" (TEDD), på Vinderen i Oslo.

-Studien vår viser først og fremst at det er viktig at hele behandlingsmiljøet i en enhet, – alle leger, psykologer og miljøterapeuter – arbeider ut fra en felles behandlingsforståelse, sier professor Lisbet Borge, som er en av tre forfattere bak studien.

-Ga meg respekt

Pasientene forteller ifølge rop.no om økt motivasjon, og om å ha fått verktøy for å endre tankemønstre og gamle vaner. De beskriver at de møtte et kompetent behandlingsteam, ble tatt på alvor og opplevde varme og interesse:

-De ga meg respekt. De brydde seg om meg, mer enn normalt, vil jeg si, uttrykker en av deltakerne.

En av konklusjonene i studien er at kognitiv miljøterapi i kombinasjon med fysisk aktivitet fremmer mestring og læring hos ROP-pasienter innlagt ved enheten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen