Publisert: 23. september 2013
Gruppebilde psykisk helse Asker
VISER VEI: I Asker kommune har forskere, fagfolk, brukere og pårørende gått sammen om å forske på kommunens rus- og psykisk helsetjenester. Nå er det kommet en egen håndbok som gir kommunene råd om hvordan de kan forske på egne tjenester. FOTO: Roald Lund Fleiner / napha.no arkiv.

Hvordan forske på egne tjenester - ny håndbok

Hvordan forske på egne tjenester - ny håndbok

-Det har stor betydning for kvaliteten og utviklingen av lokalbaserte psykiske helsetjenester at kommunene forsker på dem, sier forsker ved Høgskolen i Buskerud, Ottar Ness.

En ny håndbok, laget av Senter for omsorgsforskning, gir kommunene tips om hvordan de kan legge til rette for forskning på egne helse- og omsorgstjenester, deriblant psykisk helsetjenester.

-Praksisnær forskning

-Målet er å stimulere til praksisnær forskning, og bidra til at tjenestene sprer og tar i bruk ny kunnskap, står det i forordet til håndboka, som heter "Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester".

Kommunene har, etter innføringen av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i 2012, fått et større ansvar både for å medvirke til og tilrettelegge for forskning på egne helse- og omsorgstjenester. Håndboka skal hjelpe kommunene i dette arbeidet.

Lett forståelig

Kommunene får gjennom håndboka tips om blant annet dette:

  • Hvordan de kan kartlegge forskningskompetansen de sitter på i staben sin.

  • Hvem det kan være aktuelt å samarbeide med.

  • Hvilke andre kilder til kunnskap om egne tjenester som finnes, utenom forskningen. Eksempler er personlige erfaringer, brukererfaringer samt utveksling av erfaringer og enighet (konsensus) i fagmiljøet.

  • De ulike trinnene i en forskningsprosess.

  • Hvordan gjøre forskningsresultatene lett forståelige, slik at de kan brukes i praksis?

-Mange gode tips

Ottar Ness, forsker ved Høgskolen i Buskerud, leder et forskningsprosjekt i Asker, der forskere, fagfolk, brukere og pårørende sammen forsker på kommunens rus- og psykisk helsetjenester. Han har ikke vært involvert i arbeidet med håndboka, men har sett på den og tror den vil være nyttig for kommunene.

-Boka kan bidra til at det blir enklere for kommunene å få mer praktisk oversikt og hjelp til å selv sette i gang forskningsprosjekter, da det er mange gode tips og eksempler i håndboka, mener Ness.

Forske underveis - ikke etterpå

I Asker brukes resultatene fra forskningen til å endre tjenestene fortløpende. Det mener han er en sentral suksessfaktor.

-Det er viktig at forskningen ikke bare blir gjort i retrospekt, altså få svar kun på effekter der forskningen presenteres så lenge etter at forskningen er gjort, at tjenestene allerede er endret siden forskningen startet, sier Ness, og utdyper:

-Forskningsprosjektene bør være en del av strategiene i utvikling av tjenestene, noe som betyr at tjenestene utvikles og forbedres underveis i forskningsprosessene og ikke kun i etterkant, påpeker han.

NB. 24.-25. september holdes en konferanse i Trondheim om hvordan forskning kan gi et bedre psykisk helsetilbud ute i kommunene.

NYTTIG: Forsker Ottar Ness tror den nye håndboka blir nyttig for kommunene.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen