Publisert: 24. september 2013
Tor-Johan Ekeland
FRAGMENTERT:-I dag utvikles store mengder kunnskap om biter. Dette er en av ufordringene innen forskning på psykisk helse, sier Tor-Johan Ekeland.(FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA)

-Forskning som tenker nytt

-Forskning som tenker nytt

Dette trenger vi - om forskning skal kunne endre praksis til det bedre, mener Tor-Johan Ekeland, professor ved Høgskolen i Volda.

Det er et langsiktig arbeid å integrere erfaringskunnskapen i utviklingen av ny kunnskap om psykisk helsearbeid, mener Tor-Johan Ekeland, professor ved Høgskolen i Volda.  

I dag holdt han foredraget Ny kunnskap - ny praksis under forskningskonferansen Dialog og fellesskap styrker forskningen i Trondheim.

Misforhold

-Det eksisterer et misforhold mellom helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapsyn innen ledende profesjoner i feltet. Ny praksis krever ny kunnskap, og utvikling av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør ha som ambisjon å utfordre denne dominansen, sa Ekeland.

Ekeland mener forskningen er nødt til å overstige barrierer, være mer sensitiv og tenke nytt.

-Jeg er kritisk, men det er jo en del av jobben min som akademiker, sa han.

Mer relevant forskning

Store deler av forskningen om psykisk helse i Norge i dag, konsentrerer seg om å finne biologiske mekanismer. Det utvikles stadig mer treffsikre måleinstrumenter, og dette er nyttig. Likevel klarer den samme forskningen i stadig mindre grad å gi interessante svar og forklaringer på andre minst like viktige spørsmål, mente Ekeland.

-Forskning innenfor feltet psykisk helse må søke relevans og praksisnærhet, sa han.

Hvilken virkelighet?

Forskningen bør mindre grad abstrahere og fjerne seg fra det det handler om, og i stedet nærme seg fenomenene, være sensitiv for menneskers erfaringer og opplevelser. Med andre ord: Forholde seg til virkeligheten, og ta utgangspunkt menneskers livsverden. Psykose, definert av en som har opplevd det, kan tjene som et illustrerende eksempel: Psykose er sinnets flukt fra en virkelighet som er for vanskelig å bære.

-Hva slags forskning fanger opp dette, og kan utvikle kunnskap som blir relevant i praksis? spurte Ekeland.

På tvers av disiplinene

Forskningen bør i større grad ta hensyn til sammenhengene psykisk helsearbeid foregår i :

- Mange forskere på individer, noen forsker på forholdet mellom terapeut og individ, noen forsker på rammevilkårene, men få forsker på hvordan rammevilkårene virker inn på den enkelte relasjonen! Hvordan nedfeller kulturell uorden seg i sinnets uorden? Forskning på tvers av disiplinene derfor blir viktig, og den må foregå på flere nivåer! forklarte Ekeland.

Fri forskning?

Tor-Johan Ekeland er en varm tilhenger av fri forskning. Han stilte spørsmål ved økt strategisk styring fra myndighetene og stadig større instrumentelle krav til forskningen.

-Hvem studerer strategiene? spurte han utfordrende.  

Neste foredragsholder ga konferansen et innblikk i Helse- og omsorgsdepartementets strategier!

 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen