Publisert: 24. september 2013
Anders Johan W. Andersen
FOR OG I MOT: Førsteamanuensis Anders Johan W. Andersen ser både fordeler og ulemper med begrepet psykisk helse. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

-Psykisk helse, et ubrukelig og helt nødvendig begrep

-Psykisk helse, et ubrukelig og helt nødvendig begrep

Førsteamanuensis Anders Johan W. Andersen mener at begrepet psykisk helse bidrar til at feltet blir hengende igjen i gamle tradisjoner, men også at det gir makt.

-Psykisk helsebegrepet bidrar for eksempel til å opprettholde et kunstig skille mellom kropp og sjel, noe som legitimerer den store satsingen på medisinsk forskning fremfor forskning på relasjoner og miljø. På den annen side gir begrepet makt, mener Anders Johan W. Andersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

-Motmakt

Under konferansen "Dialog og fellesskap styrker forskningen" i Trondheim 24. september, holdt han et foredrag med den tilsynelatende selvmotsigende tittelen "Psykisk helse, et ubrukelig og helt nødvendig begrep".

Selv om han mener begrepet "psykisk helse" på en måte gjør at man blir hengende igjen i gamle tradisjoner og tanker, så ser han altså også positive sider ved det.

-For de som jobber med å styrke brukeren i hans eller hennes sosiale miljø, så er det en fordel å kunne si at de jobber med psykisk helse for å kunne utgjøre en motmakt til de som tenker at medisiner er måten å hjelpe folk på, mener han, og utdyper:

Blir lett utdefinert

-Tar man i bruk begreper som trivsel, sosialt arbeid eller noe annet lignende så vil man lett bli sett på som noe annet enn noen som jobber med mennesker som har psykiske helseproblemer, understreker Andersen.

Hva folk snakker om på nett

Andersen viste også frem sitt doktorgradsarbeid, som handler om hvordan mennesker snakker om sin psykiske helse på nett.

-Der er det det relasjonelle som dominerer. Forhold til foreldre, kjærester og venner for eksempel, sier Andersen, som mener mer forskning innen psykisk helse bør gjenspeile det målgruppen faktisk er opptatt av.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen