Publisert: 30. september 2013
Jan Inge Sørbø
-Å oppleve kriser gjør ikke alle til diktere, men det virker som forfattere finner mye stoff i erfaringer med psykisk sykdom, sier forfatter og professor Jan Inge Sørbø. FOTO: Kristian Fugleseth/Høgskolen i Volda.

Ny bok om psykiske kriser i skjønnlitteraturen

Ny bok om psykiske kriser i skjønnlitteraturen

-I skjønnlitteraturen er psykiske lidelser beskrevet i et annet språk enn det diagnostiske, sier Jan Inge Sørbø, forfatter av den nye boka «Til trøyst. Å gje språk til psykiske kriser».

-I det litterære språket er ikke poenget om du er syk eller ikke. Der framstilles sykdom som en del av den menneskelige væremåten — å oppleve kriser er en del av det menneskelige. Jeg tror det er en viktig innsikt, for det sosiale stigmaet blir en ekstra belastning for mange, sier Sørbø i et intervju i Dagbladet 26. september.

Fjerner diagnostisk skille

Sørbø er litteraturviter og professor i sosialfag ved Høgskolen i Volda. I den nye boka «Til trøyst. Å gje språk til psykiske kriser» tar han for seg skjønnlitterære bøker som beskriver psykiske problemer og lidelser. Blant annet har han sett på bøkene til Arne Garborg, Amalie Skram, Beate Grimsrud, Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo og Göran Tunstrøm.

Han trekker frem Karin Fossum som en forfatter som er god til å få det diagnostiske skillet mellom syk og frisk til å forsvinne.

-Hun snur situasjonene på hodet. En av de mest interessante figurene i «De gales hus» er en pasient som også er dosent i psykiatri, mener Sørbø.

Kriser og kreativitet

Han mener man skal være forsiktig med å gjøre det til en romantisk diktermyte at det er en forbindelse mellom kriser og kreativitet, men ser likevel en sammenheng. 

-Å oppleve kriser gjør ikke alle til diktere, men det virker som forfattere finner mye stoff i erfaringer med psykisk sykdom, understreker Sørbø. 

Med boka ønsker han særlig å nå to hovedgrupper: De som selv har erfaring med kriser, og de som jobber med å behandle mennesker med psykiske problemer.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen