Publisert: 01. oktober 2013
Marit Borg
-Vi må ikke glemme at det kan være mer krevende å være arbeidsledig, på trygd, enn å være i en krevende jobb, sier Marit Borg. Sammen med forskerkollega Bengt Karlsson har hun gitt ut boka "Psykisk Helsearbeid: Humane og sosiale perspektiver og praksiser". FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA arkiv.

-Psykisk helsearbeid inn i stua og ut i parken

-Psykisk helsearbeid inn i stua og ut i parken

-Vi vil ha psykisk helsearbeid ut fra sykehuset, vekk fra diagnosekriterier, inn i stua, ut i parken. Kanskje kan vi om tjue år se tilbake og si at dette var starten på en ny tenkemåte, sier forsker Bror Just Andersen om ny bok av Marit Borg og Bengt Karlsson.

Boka Psykisk Helsearbeid: Humane og sosiale perspektiver og praksiser ble lansert av Gyldendal i september. Dette skjedde under et seminar i Oslo der også en annen bok så dagens lys, nemlig Åpen dialog i relasjonell praksis, av Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil.

Utfordrer ekspert-pasient-modell

-Vi ønsker å vise frem en annen måte å tenke rundt psykisk helsearbeid. Vi vil bort fra dagens behandlingsmodell hvor hjelp ytes av «eksperten» til «pasienten», sa forfatter Bengt Karlsson under lanseringen, melder nettstedet rop.no.

Både han og medforfatter Marit Borg mener at pasientens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle virkelighet er elementer som alle bør være del av behandlingstilbudet.

-Behandler skal selvsagt interessere seg for pasientens fysiske og psykiske tilstand, men han må også være opptatt av hvem pasienten omgås, hvordan de omgås, har pasienten penger, et sted å bo? Psykisk helsearbeid krever en bred tilnærming, mener Bengt Karlsson.

-Trygd mer krevende enn jobb

Marit Borg vektla i sitt innlegg at vi alle har behov for å være sammen med andre, og trenger å føle at det er bruk for oss. Hun er derfor uenig med de som mener at mennesker med psykiske lidelser først må «komme seg», før de kan gå ut i jobb.

-For mange er jobben en arena hvor de kan vokse og utvikle seg. Vi må ikke glemme at det kan være mer krevende å være arbeidsledig, på trygd, enn å være i en krevende jobb, sier Borg.

Lover og tvang

I en debatt som fulgte lanseringen av bøkene, etterlyste Liv Skree i brukerorganisasjonen We Shall Overcome en diskusjon om hvordan lovverket bør innrettes slik at bokas ideer skal komme til sin rett.

Anne-Mari Lofthus, doktorgradsstipendiat ved Akershus universitetssykehus, ønsket en dypere diskusjon om bruk av tvang i boka. Hun mener at det asymmetriske maktforholdet  alltid vil være en utfordring i psykiatrien, men berømmet forfatterne for å ha skrevet en kritisk og utfordrende bok.

-Vekk fra diagnosekriterier

Bror Just Andersen, forsker og rådgiver ved Bærum DPS, håpet Karlssons og Borgs bok kunne være begynnelsen på noe nytt.

-Vi vil ha psykisk helsearbeid ut fra sykehuset, vekk fra diagnosekriterier, inn i stua, ut i parken. Kanskje kan vi om tjue år se tilbake og si at dette var starten på en ny tenkemåte, sa Andersen. 

  • Les mer om boklanseringen, og debatten som ble holdt der, på rop.no.
VIL BORT FRA ekspert-pasient-modell: Bengt Karlsson. FOTO: NAPHA arkiv.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen