Publisert: 01. oktober 2013.   Endret: 16. januar 2017
Goro (98) i dokumentarfilmen Optimistene, Skofteland Film

GORO (i midten), var 98 år og eldste kvinne på laget da dokumentarfilmen Optimistene hadde premiere i 2013.

-Optimister som skaper helse

-Optimister som skaper helse

-Kvinnene vi møter i filmen Optimistene har taket på det som fremmer psykisk helse og velvære. Det mener Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA.

-Jeg har ikke sett maken til ukuelig ånd, og ble glad av å se denne hjertevarme dokumentarfilmen! sier Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA.

Steffensen mener vi bør spørre oss om dagens helsetilbud til eldre tar høyde for den samfunnsressursen de eldre representerer.

Les hele hennes omtale på kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no

Aldring med muligheter

Solrun Steffensen arbeider med Salutogense, en retning innen psykisk helsearbeid som legger vekt på det som fremmer og opprettholder helse og velvære.

-Det er nettopp dette damene i "Optimistene" gjør. De tar i bruk et hav av både individuelle og kollektive ressurser. De henter frem livsmot og viser oss at alderdom og sviktende helse ikke blir begrensende for livet, sier Steffensen.

På kino akkurat nå

Den norske dokumentarfilmen «Optimistene», som går på kino over hele landet denne uken, lar oss møte en gruppe kvinner i alderen 66 til 98. Flere av spillerne på volleyball-laget har vært med siden starten for 40 år siden. Goro, Lillemor, Eldbjørg, Irma og de andre møtes hver mandag for å trene - og til kaffe og prat etterpå. De hadde aldri spilt en ordentlig kamp mot et annet lag - før de nylig bestemte seg for å gjøre noe med den saken. Vi følger dem på den spennende reisen, på banen og i hverdagens utfordringer.

Se klipp fra filmen: 

Mening i livet

Volleyball-laget er uvanlig og handlingen interessant av den grunn, men viktigst er det at de tatt tak i det fagfolk og og forskere beskriver som essensen i psykisk helse, uavhengig av alder - aktivitet og nettverk.

-Det å ha sosiale relasjoner, meningsfulle aktiviteter, kontakt med sitt indre liv og vite hva som styrer ens liv, skaper helse. Dette er godt beskrevet av blant andre professor Bengt Lindstrøm, forteller Steffensen.

Opplevelsen av mening og sammenheng er den viktigste komponenten sett fra et salutogenetisk ståsted.

-Damene i filmen gir inntrykk av å berike hverandres liv på en meningsfull og støttende måte, sier Steffensen.

Røde Kors og nettverk

Sven Molleklein, president i Røde Kors understreker det samme poenget.

-Et aktivt liv og et godt nettverk er nøkkelen til god helse og livskvalitet, uavhengig av alder. Dokumentarfilmen Optimistene viser dette i praksis, sier han til Skoftelandfilm.no.

Røde Kors har støttet filmen og satt i gang en SMS-kampanje i samarbeid med filmselskapet for sette mennesker som savner et nettverk rundt seg i kontakt med frivillige lokalt. Han håper at flere eldre skal engasjere seg frivillig, og dermed både holde seg aktive og fylle et omsorgsbehov hos andre.

-Målet er at flere, uansett alder, følger eksemplet til damene fra Optimistene. Eldre er en stor ressurs for samfunnet, og det er viktig å legge til rette for en aktiv og deltakende alderdom, sier Mollekleiv.

Les mer om Salutogenese på Psykiskhelsearbeid.no

Les mer om Eldre og psykisk helse på Psykiskhelsearbeid.no

 

 

FNs internasjonale eldredag 1. oktober

Verdens helseorganisasjon har definert aktiv aldring som prosessen med å optimalisere god helse, deltakelse og sikkerhet for å øke livskvaliteten til eldre. Med andre ord vil det si å gi muligheten for eldre til å delta i samfunnet i henhold til deres behov, ønsker og evne, og samtidig gi dem tilstrekkelig beskyttelse, trygghet og omsorg når de trenger hjelp

Besøk temasiden om Eldre og psykisk helse på på kunnskapsbasen Psykiskhelserabeid.no!

Salutogenese

Les mer om Salutogenese i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no

SOLRUN STEFFENSEN, faglig rådgiver i NAPHA

Kommenter:

Mer om

nyheter salutogenese samhandling helsefremming.og.forebygging folkehelse fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen