Publisert: 02. oktober 2013
Sykehus
OMFATTENDE: Gjennom å spørre avdelingssykepleiere på psykiatriske avdelinger rundt om i Danmark og Norge, har forskerne funnet tre forhold eller virkemidler som reduserer bruken av beltelegging. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Tre virkemidler som reduserer beltelegging

Tre virkemidler som reduserer beltelegging

Økt brukermedvirkning, evaluering av alle belteleggingsepisoder og god plass gir mindre beltelegging ved psykiatriske avdelinger. Det viser en ny dansk-norsk undersøkelse.

-Hver eneste beltelegging er et alvorlig inngrep i den enkeltes liv. Funnene i undersøkelsen underbygger det Mental Helse har ment lenge, nemlig at det gjennom dialog med brukere og refleksjon rundt egne holdninger er mulig å redusere bruken av beltelegging dramatisk, sier generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen, til mentalhelse.no.

Tre virkemidler

Gjennom å spørre avdelingssykepleiere på psykiatriske avdelinger rundt om i Danmark og Norge, har forskerne funnet tre forhold eller virkemidler som reduserer bruken av beltelegging:

  • Obligatorisk evaluering: Hver gang det har vært en episode med beltelegging på en avdeling blir episoden evaluert av et tverrfaglig team, med deltagelse fra blant annet ledelsen. Avdelinger som gjennomfører dette har i følge undersøkelsen 64 prosent færre beltelegginger enn de som ikke gjør det.
  • Brukermedvirkning: Pasienten har innflytelse på sin egen hverdag og behandling, både ved å kunne påvirke avdelingens husordensregler og delta i møter om egen behandlingsplan. Avdelinger som følger dette har i følge undersøkelsen 58 prosent færre beltelegginger enn de som ikke gjør det.
  • God plass på avdelingen: Med dette mener forskerne både fysisk plass i form av kvadratmeterareal, men også at avdelingen ikke oppleves som tettpakket. Blant annet at det finnes rom hvor pasienten kan være alene. Avdelinger som oppfyller minst to av tre gitte kriterier knyttet til god plass har 46 prosent færre episoder av beltelegging enn de som ikke oppfyller kriteriene.

Les mer

Les en grundigere omtale av undersøkelsen på det danske nettstedet videnskab.dk.

Les også omtale av undersøkelsen på politiken.dk, og Mental Helses nettside.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen