Publisert: 10. oktober 2013
Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester
ANSETTE PSYKOLOGER: Kommunene oppmuntres til å skaffe seg psykologkompetanse. Nå kan de søke om midler.

Ny søknadsfrist for psykologsatsning i kommunene

Ny søknadsfrist for psykologsatsning i kommunene

Innen 10. desember kan kommunene søke tilskudd til forsøk med ansettelse av psykolog. Målet er å styrke den samlede kompetansen i de lokale tjenestene knyttet til psykisk helse og rus.

Søknadfristen for tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene" er utsatt til 10. desember 2013.

Mer psykologkompetanse

Ordningen, som forvaltes av Helsedirektoratet, skal bidra til å styrke psykologkompetansen i kommunene.

Totalpotten er i år på 60 milloner kroner - 20 millioner mer enn i fjor. Dette skrev NAPHA.no om tidligere i år. Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og de som kommer inn etter fristens utløp i desember, vil bli overført og vurdert tidlig i 2014.

Målet med å rekruttere flere psykologer til kommunehelsetjenesten, er å stryke det samlede arbeidet med psykisk helse- og rusfeltet. Psykologer ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste inngår ikke i tilskuddsordningen.

Målgrupper og arbeidsområder

Psykologenes arbeid i kommunene omfatter både forebygging, tidlig intervensjon, oppfølging og behandling av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. Det omfatter tilbud både til barn og unge, voksne og eldre, og det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og lokalmiljø.

Helsedirektoratet har satt en rekke mål og kriterier for rekrutteringsprosjektene som det eventuelt gis støtte til. Direktoratet spør blant annet etter om psykologstillingen er tydelig forankret i kommunens helse- og omsorgstjeneste og om brukernes tilfredshet med tilbudet blir målt, og i tilfelle hvordan. Resten av kriteriene kan du lese ved å følge lenken nederst i denne artikkelen.

Kommuner som tilsetter psykolog i fast stilling vil bli prioritert.

Innfasing over flere år

Kommuner som mottar tilskudd til modellforsøket, må regne med innfasing av tilskuddet over en periode på maks seks år.

For psykolog i full stilling gis det for eksempel et maksimumsbeløp på 500 000 i tilskudd det første året. Deretter fases ordningen inn etter følgende modell:

2. driftsår:       400 000

3. driftsår:       250 000

4.-6. driftsår:   200 000

Det tas forbehold om Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene.

Mer informasjon og søknadskjema

På Helsedirektoratet.no finner du kunngjøring av ordningen med informasjon, regelverk, søknadsskjema mv.

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen